Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Big Bolts

Fem steg till nollfelsmontering

Dagens produktionsprocess ställer allt högre krav på produktivitet och kvalitet. Den nya pocketguiden från Atlas Copco beskriver hur dessa krav på monteringsprocessen kan säkerställas för att garantera att alla åtdragningar är 100% korrekta innan produkten lämnar produktionslinjen.
Atlas Copco har definierat fem kontrollsteg i åtdragningsprocessen där varje steg säkrar mot olika standardproblem som uppkommer i monteringsprocessen. Vilka av dessa steg som är tillräckliga i en given situation avgörs i varje enskilt fall.
Ta gärna kontakt med oss så kommer vi till Er för att berätta om hur just er monteringsprocess kan säkras. Du kan även kontakta oss för att beställa vår pocketguide.