Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Miljö

Sky
För Atlas Copcos anställda har hänsyn till miljön alltid varit en del av företagskulturen. Utöver att vi inför miljöledningssytem i alla våra produktionsenheter är miljöaspekter högt prioriterade delar i våra produktutvecklingsprocesser. En gruppgemensam miljöpolicy har tagits fram för att lotsa Gruppen i dessa frågor. Ambitionen är att vara, och uppfattas som, branchledande inom de tillämpningsområden våra produkter och tjänster används.

Atlas Copcos produkter och tjänster har en miljöpåverkan som vi för våra kunders, samhällets, anställdas och aktieägares skull är skyldiga att minimera genom ett effektivare resursutnyttjande.