Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

I Sverige / Försäljning / Industriverktyg / EU direktivet och gränsvärden

EU direktivet och gränsvärden

Turbine grinder GTG 21
Bakgrunden till den nya lagen är EU:s direktiv 2002/44/EC gällande arbetstagarnas vibrationsexponering och därmed sammanhängande arbetsskador. 
Direktiven, som kallas för PAD och är en förkortning av Physical Agents Directive, innehåller en serie direktiv som reglerar maximimängden av exempelvis 
buller och vibrationer som man får utsätta arbetare för. Direktivet har nu implementerats av Arbetsmiljöverket i de nya vibrationsföreskrifterna, som blir svensk lag från 1 juli 2005. Det planerade seminariet har i första hand fokus på vibrationer och dess effekter på maskinoperatören.
Den vanligaste metoden för att mäta vibrationer är att använda rörelsens acceleration som grundparameter. Vibrationer over 2,5 m/s2 i genomsnitt över 8
timmar (verksamhetsvärde) kräver åtgärder för att minska vibrationerna. Vibrationer over 5 m/s2 över 8 timmar (gränssnitt) är helt förbjudna.

Arbetsgivaransvaret:

Det åligger arbetsgivaren att bevaka och följa upp så att ingen av arbetstagarna utsätts för vibrationer eller buller som överskrider gränsvärdena. Arbetsgivaren 
skall också upprätta en verksamhetsbeskrivning med program för bekämpning av buller och vibrationer för de som arbetar mellan verksamhets- och gränsvärden. 
Andra viktiga områden för arbetsgivaren är att upprätta register över vilka risker som arbetstagarna utsätts för samt fortlöpande hälsokontroller, information och utbildning. 

Några praktiska råd för att undvika vibrationsskador:

- Välj en maskin som har låg vibrationsnivå
- Minska tiden som du utsätts för vibrationer.
- Byt maskin
- Välj rätt sliprondell för jobbet 
- Skifta arbetsuppgifter för operatören