Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Energiåtervinning

Sänk tryckluftskostnaderna med energiåtervinning

Att spara energi är en av de mest effektiva och lönsamma miljöåtgärderna. Varje kilowattimme som inte behöver produceras, distribueras och förbrukas innebär en konkret miljöåtgärd.
 
Tryckluft är en av de vanligaste kraftkällorna för industrins verktyg och processer och ett sätt att minska de totala energikostnaderna är att återvinna överskottsvärmen. 
 
Våra specialister ger rekommendationer baserade på företagets tryckluftsproduktion, verksamhet, lokalisering, värmebehov och andra faktorer. De har erfarenhet från många olika anläggningar och bidrar med kreativa och lönsamma förslag till återvinning.
 
Några exempel på vanliga applikationer är förvärmning av returvatten i centralvärmesystem, processvatten, tappvatten, matarvatten till pannor, värmebatterier, uppvärmning av industrihallar och lager.

Läs mer om energiåtervinning i vår broschyr.