Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Master Driller

Atlas Copcos omfattande utbildningsprogram Master Driller är utformat för maskinoperatörer och servicetekniker med produktivitet och kostnadsbesparningar i fokus.

Master Driller Simulator for undeground drilling
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 och AFS 2010:1 krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner, som bergborraggregat, ska ha genomgått utbildning. Genom att låta operatörer och servicetekniker genomgå Master Driller-programmet får du dokumenterat välutbildad personal som kan hantera borrutrustningen på rätt sätt för absolut bästa resultat. Master Driller leds av erfarna Atlas Copco-instruktörer och är uppdelat i tre nivåer: Brons, Silver och Guld.

Om Master Driller
  • Kombinerar teori med praktisk träning 
  • Innehåller tre disktinkta nivåer – brons, silver och guld 
  • Webbaserad utbildning eller klassrumsutbildning för inlärning av grunderna 
  • Utbildning på respektive maskintyp 
  • Utbildning som genomförs av Atlas Copco produktspecialist

Produktfördelar
  • Utbildning med simulator som kan utföras i en säker miljö 
  • Kostnadseffektiv träning 
  • Högre produktivitet
  • Mindre kostnad för handhavandefel 
  • Dokumentation av personalens kunskap

Under Master Driller-utbildningen används tekniskt avancerade borrsimulatorer som är utformade som fullt utrustade hytter. Det finns simulatorer för tunnel- och ortdrivning, pallborrning, bergförstärkning och produktionsborrning. I en borrsimulator kan operatören öva borrning under olika typer av arbetsförhållanden som simuleras på ett verklighetstroget sätt. Ett helt riskfritt sätt att lära sig bemästra besvärliga situationer. Master Drillers kombination av teori och praktik hjälper operatörer att utveckla sina borrkunskaper, vilket leder till ett bättre och säkrare användande av borrutrustningen efter genomförd utbildning. Master Driller är en riktigt produktivitetshöjande åtgärd som lönar sig!