Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

COP Care

COP Care

COP Care är serviceavtalet för dig som vill ha en bergborrmaskin i ständigt toppskick. Vi utför service på din borrmaskin enligt Atlas Copcos rekommendationer för förebyggande underhåll.

Parts and Services - mining
Medan vi servar får du låna en borrmaskin så att du alltid kan hålla driften igång. COP Care ger dig en ökad produktivitet och en ständig tillgänglighet, dessutom vill vi gärna göra livet lite enklare för dig: vi tar serviceansvaret och du kan fokusera dig på att borra!

Produktivitet
Med COP Care får du ökad produktivitet. Eftersom vi arbetar med förebyggande service minimeras de oförutsedda drift-stoppen. Efter utförd service kommer en av våra tekniker ut för att montera borrmaskinen, samtidigt ser han över riggens inställningar och borrparametrar. Detta kommer att ge dig optimal produktivitet och bättre totalekonomi.

Tillgänglighet
COP Care är din garanti till ökad tillgänglighet. Med COP Care serviceavtal kan du förvänta dig en borrmaskin som alltid fungerar. COP Care avtalet inkluderar allt arbete och alla reservdelar som behövs till din borrmaskin. Du får även en utökad garanti på din maskin under hela avtalsperioden. För att säkerställa driften och minska det interna slitaget på din borrmaskin ingår även normal förbrukning av COP Grease och COP Oil.

Enkelhet
Med COP Care blir livet lite enklare. Vi tar serviceansvaret för din borrmaskin under avtalsperioden och du kan fokusera på att borra. Det enda du behöver göra är att utföra det dagliga underhållet. Vi kon-taktar dig i god tid när det är dags att se över din maskin och vi byter till en lånemaskin så att du kan fortsätta borra. När din borrmaskin är klar byter vi tillbaka. Skulle något trots detta hända mellan servicetill-fällena kommer vi snabbt ut och monterar en ersättningsmaskin. Allt detta till en fast kostnad per slagverkstimme. 

Certiq
Alla ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter/timme, dieselförbrukning per timme eller borrmeter (RCS-riggar), förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care avtal.