Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / I korthet / Vision och mål / Vision och mål

Vision och mål

Atlas Copcos vision är att vara First in Mind-First in Choice sina kunder och andra viktiga intressenter.

För oss innebär det att vara en ledare; Vi strävar efter att vara den man tänker på först och sedan väljer som sin affärspartner eller arbetsgivare. Vi ska ses som en innovatör som sätter normerna och överstiger höga förväntningar.

Vårt uppdrag

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar lönsam tillväxt, vilket innebär att vi gör allt vi kan för att säkerställa tillförlitliga, varaktiga resultat med en ansvarsfull användning av resurser; människor, miljö och kapital.

Vi strävar efter att ha en global närvaro, där vi använder våra etablerade försäljnings- och distributionsnät. Tillväxten kommer främst vara organisk, med stöd av selektiva förvärv. Vi är övertygade om att det som mäts blir gjort. Därför har vi etablerat ett antal mål:
  • De kundfokuserade målen värnar om marknadsexpansion samt kundnöjdhet och lojalitet.
  • Vi ska leverera energieffektiva, produktiva, säkra och tillförlitliga produkter och service i alla lägen.
  • De operativa målen fokuserar på personal, miljöprestationer, hälsa och säkerhet, samt på affärsetik och integritet.
  • Målet för årlig försäljningstillväxt är åtta procent, mätt över en konjunkturcykel. Samtidigt är ambitionen att växa snabbare än konkurrenterna.


Med strävan efter hållbar produktivitet

"Committed to sustainable productivity", dvs. strävan efter hållbar produktivitet, är vårt varumärkeslöfte. Detta är ett löfte om att säkerställa tillförlitliga, långsiktiga resultat med ett ansvarsfullt utnyttjande av resurser – både mänskliga, naturliga och i fråga om kapital.

Atlas Copco Investors - 2013 goals sve