Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Kunder / Kunder

Kunder

Atlas Copcos vision är att bli och förbli First in Mind – First in Choice® för befintliga och potentiella kunder och för alla varumärken.

Energiåtervinning för dusch och uppvärmning av lokaler
Genom att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet tillför vi ärde till kundernas verksamhet och affärsmål. Fokus ligger på såväl produktivitet, kvalitet, kostnad och effektivitet som på ergonomi, säkerhet, hälsa och miljö. Målet är att tillhandahålla säkra och tillförlitliga produkter och tjänster samt att öka kundens energieffektivitet med 20 % till 2020.

Vi ser till sitt rykte genom att arbeta med kunder som följer samma höga standard för miljö, etik och socialt ansvar. Vi strävar efter att öka medvetenheten hos kunderna om dess etiska riktlinjer.

Produkter och tjänster

Atlas Copco har som mål att utveckla produkter och tjänster med ett livscykelperspektiv, inklusive relevanta aspekter av ergonomi, säkerhet och hälsa. Sett över produktens hela livscykel, från produktutveckling, tillverkning och användning till kassering, står produktanvändningen för den största delen av vår miljöpåverkan, varav energiförbrukningen är det som bidrar mest.

Vi har fått pris som en av de mest innovativa och hållbara företagen, tack vare produkter och lösningar som utvecklats för att öka kundens energieffektivitet. Mer information om hållbara produkter*.

Kundnöjdhet

Marknadsbolagen genomför undersökningar av kundnöjdhet i enlighet med vår kvalitetspolicy. Målet är att öka kundlojaliteten i alla verksamheter och framstegen följs upp av Net Promoter Score, en undersökning av kundnöjdhet.