Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Medarbetare / Medarbetare

Medarbetare

Atlas Copco strävar efter att erbjuda alla medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Vårt mål är att eliminera arbetsrelaterade olyckor och ha en sjukfrånvaro på under 2,5 % samt att alla medarbetare ska arbeta på en arbetsplats med ett ledningssystem för arbetsmiljö. Produktföretag och större kundcenter måste certifieras enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Enskilda affärsområden har tagit långsiktiga initiativ och inlett kampanjer för att förbättra arbetsmiljön inom sina verksamheter.

Vi har utvecklat prisbelönta HIV/AIDS- och hälsoprogram i länder där sjukdomar har betydande inverkan på medarbetare och lokalsamhällen. Vi har till exempel, i Afrika, ett HIV/AIDS-program som omfattar nio länder genom samarbete med Swedish Workplace HIV/AIDS Program (SWHAP). Programmet fokuserar på konfidentiell testning, behandling och rådgivning, och ingen som gått med i programmet har senare testats positiv för HIV/AIDS.

Kompetensutveckling är av central betydelse för att medarbetarna ska vara nöjda, något som mäts åtminstone vartannat år i en global medarbetarenkät

Målet är att se till att alla medarbetare får ett årligt medarbetarsamtal samt den utbildning och coachning som behövs för att uppnå bra resultat. Vi uppmuntrar även till rörlighet över geografiska och organisatoriska gränser som ett sätt att utveckla medarbetarnas kompetens.

Ökad mångfald både när det gäller nationalitet och kön är ytterligare ett mål. Tack vare lokala rekryteringar kan arbetsstyrkan omfatta alla kulturer, religioner och nationaliteter. Omkring två tredjedelar av alla högre chefer är lokalt anställda.

Arbetet med att öka andelen kvinnor på ledande positioner fortsätter. Pleiades-nätverket strävar efter att ge våra kvinnliga medarbetare möjligheten att växa och utvecklas genom interaktion med andra kvinnor i koncernen tvärfunktionellt, inom avdelningen och nationellt. För att ytterligare främja mångfalden inkluderar vår koncernpolicy information om att rekryteringsansvariga måste ha minst en kvinnlig kandidat vid rekrytering av externa kandidater till positioner som kräver universitetsexamen. Ta reda på mer om karriärmöjligheter på Atlas Copco.


Fallbeskrivningar