Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Miljö

Atlas Copcos huvudsakliga miljöpåverkan sker enligt livscykelanalyser vid användningen av dess produkter.

Atlas Copco Service – Kommersiell
Därför har vi som mål och prioriterar högt att införliva ett livscykelperspektiv och miljöhänsyn i utvecklingen av nya produkter. Målet är att införa miljöledningssystem i alla verksamheter. Alla produktbolag och större marknadsbolag måste certifieras enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Livscykelanalyser har också visat att den mest betydande miljöpåverkan rör koldioxidutsläpp vid användning av produkterna och, i lägre utsträckning, vid transport och produktion. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp är de mest betydande indikatorerna, men vi spårar och rapporterar även resultat inom vattenförbrukning och avfall.

Atlas Copco tar hänsyn till viktiga miljöfrågor i verksamheten, däribland vattenbelastning, klimatförändring samt material- och energiförbrukning.


Atlas Copco, miljömässig hållbarhet, miniatyrbild 2 Användning av resurser
Atlas Copco arbetar ständigt med att öka resurseffektiviteten i tillverkningsprocessen och i värdekedjan.
Atlas Copco, miljömässig hållbarhet, miniatyrbild Utsläpp och avfall
Atlas Copco betraktar klimatförändring och utsläpp som allvarliga miljöproblem.