Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Minskar vår inverkan / Utsläpp och avfall

Utsläpp och avfall

Atlas Copco betraktar klimatförändring och utsläpp som allvarliga miljöproblem.

Målet är att minska koldioxidutsläppen från den energi som förbrukas vid drift och godstransport med 20 % till 2020 i förhållande till kostnad för sålda varor. Många större produktionsenheter har investerat i förnybara energikällor, vilket har medfört minskade koldioxidutsläpp.

Atlas Copcos energieffektiva produkter * förbättras ständigt för att minska utsläppen. Till exempel kan en kompressor som har drivning med variabelt varvtal sänka en kunds energiförbrukning och relaterade koldioxidutsläpp med upp till 35 %, vilket både skonar miljön och sänker energikostnaderna. Inom uthyrningsverksamheten arbetar man kontinuerligt med att byta ut maskinerna för uthyrning mot mer miljövänlig utrustning för att minska miljöpåverkan. Vi använder kylmedel i vissa produkter och processer, men endast kylmedel som är helt utan ozonnedbrytande effekt.

Godstransporter utförs av speditörer. Dessa uppmuntras att använda miljövänliga transportsätt och inkomma med data om koldioxidutsläpp.

Målet är att undvika uppkomst av avfall och att allt avfall ska återanvändas eller återvinnas. Vi spårar olika slags avfall från produktionsprocessen, inklusive reglerat och farligt avfall. Metallskrot utgör den största andelen avfall och nästan allt det skrotet återanvänds eller återvinns.