Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Minskar vår inverkan / Användning av resurser

Användning av resurser

Atlas Copco arbetar ständigt med att öka resurseffektiviteten i tillverkningsprocessen och i värdekedjan.

Energi har ständigt blivit dyrare och medfört högre kostnader, både ekonomiskt och miljömässigt. Rapporteringen innefattar energiförbrukning i form av direkt och indirekt energi samt som förnybar och icke-förnybar energi. Vi har åtagit oss att bygga energi- och resurssnåla byggnader och på vissa platser har man installerat solpaneler. Läs mer om Atlas Copcos gröna byggnader*.

Vi ser inte bara risker utan också möjligheter kopplade till energiförbrukning och har därför som mål att öka kundernas energieffektivitet med 20 % till 2020 genom att öka energieffektiviteten i alla stora produktkategorier.

Material som används i produktion och förpackning av färdiga produkter och delar spåras och rapporteras. Sett till vikt utgör stål mer än 90 % av det råmaterial som används under produktionen och det återanvänds i hög utsträckning. Att välja återanvänt stål som råmaterial är ett sätt att minska både driftskostnader och miljöpåverkan. För annat material har vi listor med potentiellt skadliga ämnen för att säkerställa att endast godkända ämnen används i produktions- och distributionskedjan.

Vatten förbrukas i betydligt mindre mängder än för vissa andra företag i branschen. Det beror bland annat på att Atlas Copcos affärsmodell inte inbegriper ståltillverkning. Av det skälet är målet att hålla vattenförbrukningen på den aktuella nivån. Vi har kartlagt och undersökt var verksamheten överlappar områden med vattenbelastning med hjälp av vattenriskverktyget från World Business Council for Sustainable Development. Men vårt fokus på vattenrisker och arbete med vattenrelaterade problem innebär också betydande möjligheter, när många kunder arbetar i vattenintensiva branscher såsom textil och gruvdrift och skulle gynnas av innovativa produkter med lägre vattenförbrukning.