Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Ger makten åt lokalsamhällen / Vi stöder lokala ekonomier och samhällen där vi finns

Vi stöder lokala ekonomier och samhällen där vi finns

Atlas Copco har en positiv inverkan på den ekonomiska och sociala utvecklingen i de länder vi är verksamma i.

Hållbarhet på Atlas Copco – Atlas Copco och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Affärskoden stöder och respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive föreningsfrihet och kollektivavtal, nolltolerans mot tvångs- och barnarbete samt en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi har ytterligare betonat vikten av mänskliga rättigheter genom att anta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Atlas Copcos strategi för mänskliga rättigheter

Atlas Copco bedriver försäljning och serviceverksamhet i länder där det råder hög risk för kränkning av mänskliga rättigheter, och har produktion på komplexa marknader. Som ett led i vårt engagemang för FN:s vägledande principer uppmuntras koncernföretag i sådana länder att utvärdera processer och relationer samt minska sådana risker, med hjälp av ett antal vägledande dokument från Atlas Copco.

På Atlas Copco utförs företagsbesiktningar med avseende på mänskliga rättigheter i verksamhetsländer där det råder hög eller medelhög risk för kränkning av mänskliga rättigheter. Vi stöder våra affärspartners och kunder i att utvecklas i enlighet med våra värderingar för att vara en ansvarstagande aktör på verksamhetsplatsen.

Hälsa, produktivitet och affärsrisk: våra HIV/AIDS-program på arbetsplatsen

Atlas Copcos företagsansvar – HIV-program i Afrika
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att Afrika söder om Sahara svarar för 71 % av världens befolkning som lever med HIV. Det är en mycket oroande statistik, inte bara för medborgarna utan även för näringslivet. I länder som Sydafrika är sjukdomen mycket utbredd i åldersgruppen 15-49 år – vilket innebär att sjukdomen drabbar den arbetande befolkningen hårt och gör den till en angelägen fråga för företag som tar riskhantering på allvar.

Under 2002 tog Atlas Copco i Sydafrika det första steget mot att bygga vad som nu är ett omfattande hälsoprogram med fokus på HIV/AIDS. I dag är Atlas Copcos program utökat från Sydafrika och omfattar nu Kenya, Tanzania, Demokratiska republiken Kongo, Botswana, Namibia, Zimbabwe och Zambia. Programmet är ett av våra starkaste exempel på ökad arbetsplatsproduktivitet och konkreta ekonomiska besparingar samtidigt som det även bidrar till att skapa ett hälsosammare samhälle.

Resultaten har varit enastående. Medan nya sjukdomar fortsätter att öka till tvåsiffriga tal har ingen anställd hos Atlas Copco som testade negativt testats positivt mellan 2007-2012. I en konsekvensstudie som genomförts av Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) uppskattades det att utan den här åtgärden kunde våra kostnader ha överträffat ZAR 450 miljoner till följd av rekryterings- och övertidskostnader, hög belastning på handledning av nyanställda och effekterna på pensionskapital. Med ett enormt fokus på utbildning och medvetenhet har programmet behövt övervinna hinder som social stigmatisering och fördomar som omger sjukdomen för att bli framgångsrikt. Trots utmaningarna, inklusive den grova missuppfattningen att testning kan sprida sjukdomen, låg Atlas Copco i Sydafrikas första frivilliga och konfidentiella testning (VCT) på imponerande 96 %. Med engagemang och chefer som föregår med gott exempel fortsätter deltagandet i VCT att vara 80-90 %.

En oväntad men välkommen bonus för de anställda kom i form av extra besparingar på ZAR 1 miljon från sänkta försäkringspremier, som gick till de anställdas pensioner. Förutom tydliga framsteg i form av minskad personalomsättning och frånvaro har hälsoprogrammet kvalificerats som en framgångsrik strategi för riskhantering av försäkringsbolaget. Resultatet blev en betydande minskning av kostnader för dödsfall och funktionshinder i samband med pensioner. Faktum är att fördelarna med den minskningen överträffar kostnaden för hela hälsoprogrammet.

Vårt program är också ett utmärkt exempel på ett väl fungerande partnerskap mellan det offentliga och det privata, som representerar över ett årtionde av framgångsrikt samarbete. Programmets kostnader är delvis sponsrade av SWHAP, som startades 2004 av Näringslivets Internationella Råd (NIR) och IF Metall.