Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Atlas Copco Tierp Works

Atlas Copco Tierpverken är den största produktionsenheten inom affärsområdet Industriteknik. Affärsområdet erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk.
Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.

Öppet bord
OrtTierp
HuvudverksamhetProduktion
Det här gör vi…Tierpverken producerar handhållna elektriska och pneumatiska industriverktyg till den globala tillverkningsindustrin
Antal anställda450 personer
Hos oss kan du arbeta med…Komponenttillverkning, montering, produktionsplanering, kvalitet, logistik och administration


Fanny Bäärnhielm

Human Resources Professional