Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Balfour Beatty har många anledningar att välja Atlas Copco

Balfour Beatty har många anledningar att välja Atlas Copco

2010-03-05

Med sina 1,8 km under Devils Punchbowl kommer de två vägtunnlarna i Highways Agencys (engelska vägverket) tunnelprojekt vid A3 i Hindhead att bli de längsta tunnlarna i Storbritannien som inte ligger nära en flodmynning (”non-estuarial”). Balfour Beatty, huvudentreprenör i projektet, kom till en punkt där man stod inför uppgiften att kärnborra cirka 13000 hål i tunnlarnas väggar och golv.

Hålen i tunnlarnas sprutbetongsväggar skulle vara 40 mm i diameter, 150 mm djupa och borras var 750:e mm med en uppåtriktad vinkel och med riggar monterade på betongformningsenheter. Hålen i tunnelgolvet skulle vara 137 mm i diameter och 220 mm djupa och borrade lodrätt varannan meter med en portabel borrigg. Båda håluppsättningarna behövs för att säkra den totala stabiliteten hos de automatiska betongformningsenheterna vid formningen av tunnelbeklädnadssektionerna av betong på platsen.
 
De borrar som valdes för kärnborrningen i väggarna var åtta hydrauliska kärnborrar från Atlas Copco av typen LCD 1500, två per formningsenhet, och var och en driven av ett hydrauliskt kraftpaket för trefas från Atlas Copco på 20 l/min.

Dave Carver, tunnelansvarig i projektet, är mycket nöjd med arbetet: ”Borrningshastigheten, tillförlitligheten och robustheten hos Atlas Copcos LCD 1500-kärnborrar är överlägsen de elektriska kärnborrar som användes inledningsvis och har besparat oss en hel del tid. När du måste borra tusentals hål innebär den tid du sparar vid varje hål, samt den avbrottsfria driften, en klar förbättring.”
 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Koncernen levererar hållbara lösningar för ökad kundproduktivitet med innovativa produkter och tjänster. Företaget grundades 1873 och är baserat i Stockholm, Sverige, och har en global närvaro i mer än 170 länder. 2009 hade Atlas Copco cirka 30 000 anställda och intäkter på SEK 64 miljarder (EUR 6,0 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraul-, trycklufts- och bensindriven utrustning för demolerings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken via en världsomfattande försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.