Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos pilotprojekt med biogasförädling med hjälp av en koldioxidabsorbator med lågt tryck ger resultat

Atlas Copcos pilotprojekt med biogasförädling med hjälp av en koldioxidabsorbator med lågt tryck ger resultat

2012-06-15

Antwerpen, den 15 juni 2012. Cirmac International bv, som ingår i Atlas Copco-gruppen, fick nyligen en utmärkelse för projektet ”High efficiency Low Pressure CO2 Absorber LP Cooab®”. Lösningarna som presenteras ska erbjuda miljövänlig och kostnadseffektiv förädling av biogas.

High efficiency Low Pressure CO2 Absorber - LP Cooab® - 24th May 2012

High efficiency Low Pressure CO2 Absorber - LP Cooab® - 24 maj 2012


Ett av den nederländska regeringens mål är att 20 % av den levererade energin ska ha blivit hållbar år 2020. Inom ramarna för det har energi- och miljödepartementet hos Agentschap.nl* bjudit in företag att föreslå projekt som kan effektivisera jäsningskedjan.

Även om förädling av biogas till grön gas redan är mycket effektiv jämfört med elproduktion med biogas som drivmedel, så tror Atlas Copco att det är möjligt att uppnå en ännu bättre effektivitet'.

Målen för pilotprojektet har definierats tydligt: minskade priser för grön gas, mindre miljöinverkan via minskade koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning i systemet samt effektiv förädling av biogas till högre kvaliteter för att utvinna biogas i vätskeform (LBG eller Liquified Bio Gas).

LP Cooab®-tekniken bygger på reversibel kemisk absorption under lågt tryck, och har särskilt utformats för att avlägsna koldioxid från biogas. Ett nödvändigt element i processen är absorptionsvätskan, som i det här fallet är en särskild aminosammansättning som saluförs under Cirmacs varumärke ”CO2 Absorber LP Cooab®”.

”Vi får massor av motivation av all positiv feedback.” berättar Horst Wasel, President för Atlas Copco Quality Air Division, ”Jag är övertygad om att det här projektets slutresultat och upptäckter kommer att leva upp till våra höga förväntningar. De här teknikerna kommer inte bara att stärka vår redan ledande ställning utan även hjälpa oss att växa ikapp med det här framtidsorienterade marknadssegmentet.”

High efficiency Low Pressure CO2 Absorber - LP Cooab® - 24th May 2012

High efficiency Low Pressure CO2 Absorber - LP Cooab® - 24 maj 2012


 
Cirmac genomför projektet tillsammans med Royal Haskoning Consulting, som ansvarar för projektledning, övervakningsplanering och marknadsutredning, samt med Waterschap Veluwe, ett reningsbolag för avloppsvatten som står med pilotprojektets anläggning och biogas.
 
Atlas Copco var en pionjär inom biogas redan under mitten av åttiotalet, och har samlat på sig en stor kunskap och expertis inom biogasförädling och nätdistribution, naturgasboostning och bränsle till fordon genom att köpa upp företag med stark specialisering och ett globalt renommé, som Cirmac, Greenfield och Intermech. Atlas Copco har till följd av det utvecklats till en fullvuxen aktör på biogasmarknaden.
 
*Agentschap.nl ligger under det nederländska finansministeriet, i avdelningen för jordbruk och innovation, och har som uppdrag att hjälpa nederländska företag med innovation genom att erbjuda finansiering, rådgivning och kontaktförmedling.

Ytterligare bakgrundsinformation:

Vem kan dra nytta av biogas och grön gas?
Bönder, soptippsägare, avfallshanterare, kommuner, industriföretag, t.ex. matvaru- eller drycktillverkare, vattenbolag. Behandling av den tillgängliga biomassan och organiskt avfall till biometan utgör ytterligare ett attraktivt affärstillfälle.
Tillverkare av rötningsanläggningar, projektutvecklare och diverse konsulter får alla se sina projekt levereras snabbare.
Utöver de affärsmöjligheter som biogasförädling alstrar så är en grönare image attraktiv för gasnätsoperatörer, gasleverantörer, ägare av fordonsflottor samt investmentbolag.

Biogas och biometan (grön gas)
Biologisk nedbrytning av organiska ämnen utan syre producerar rå biogas. Den produceras vid rötning eller jäsning av biologiskt nedbrytbara ämnen som biomassa, gödsel, avlopp, kommunalt avfall, grönt avfall, växtmaterial och grödor. Biogas består mestadels av metan (CH4) och koldioxid (CO2), och kan även innehålla mindre mängder vätesulfid (H2S), fukt och siloxaner. Efter rengöring (avlägsnande av korrosiva substanser) kan gasen användas som värmekälla eller omvandlas till elektricitet och värme i en gasmotor.
Biogas omvandlas till biometan (s.k. grön gas) genom att förädlas till naturgasstandarder. Med förädling avses bl.a. avlägsnande av det mesta av koldioxiden (CO2), vätesulfiden (H2S), fukten och siloxanerna.
 
Biogasförädling
Det här är startpunkten för leverans av biometan till slutanvändare. Vid rötning produceras normalt rågasen från organiska material och slaggprodukter. Koldioxid utvinns från rågasen för att producera metan. Under den här processen avlägsnas oönskade inerta och korrosiva substanser. Utrustning för biogasförädling utformas specifikt för att klara den rågassammansättning som finns på anläggningen.

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på www.atlascopco.com

Quality Air är en division inom Atlas Copcos verksamhet inom kompressorteknik. Den har till uppgift att utveckla, utforma, tillverka och marknadsföra torkat, utrustning för avfuktning och produktion av gas, medicinska luftlösningar samt biogasförädling i hela världen. Produkter erbjuds under flera olika varumärken till en mängd olika industrier, t.ex. olja, gas, kemi, industritillverkning, medicin och uthyrningsverksamhet. De huvudsakliga tillverkningsanläggningarna ligger i Kina, Belgien, Italien och USA. Divisionens huvudkontor ligger i Antwerpen i Belgien.

Cirmac International bv, med säte i Apeldoorn i Nederländerna, ingår sedan 2010 i Atlas Copco-gruppen. Företaget har utformat, levererat, underhållit, drivit och finansierat kompletta gasbehandlingssystem sedan det grundades 1979, och har snabbt blivit en viktig global aktör inom kväveproduktion, gasbehandling och förädling av biogas till grön gas. Cirmac använder avancerad gasseparationsteknik för att främja säkerhet och hållbarhet. Det finns mer information här: http://www.cirmac.nl/