Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Brittiska industrin sparar 16,5 miljoner kWh energi med hjälp av kompressorer med VSD-teknik

Brittiska industrin sparar 16,5 miljoner kWh energi med hjälp av kompressorer med VSD-teknik

2012-07-16

Antwerpen, 16 juli: Forskning som utförts av Atlas Copco, som tillverkar tryckluftsutrustning, har visat att industrin i Storbritannien kommer att göra en energibesparing på 16,5 miljoner kWh*(1) under 2012 som ett resultat av att man använder företagets VSD-kompressorer (Variable Speed Drive). Mängden energi som sparas motsvarar en minskning med koldioxidutsläppen på knappt 9 miljoner kg*(2).

ZR 315 VSD FF
Paul Clark, Business Line Manager på Atlas Copcos Industrial Air Division i Storbritannien, kommenterade: ”VSD-teknik, eller Variable Speed Drive, har använts i många år, och har ständigt visat prov på sin effektivitet i ett antal olika tryckluftsapplikationer. Trots det använder många företag fortfarande inte denna teknik, även fast prisvärda finansieringsalternativ finns tillgängliga. Siffrorna som vi nyligen publicerat visar tydligt den betydande energibesparingspotentialen hos Atlas Copcos kompressorer med VSD-teknik och de kraftiga kapital- och kolbesparingar som den ger företag i Storbritannien.

Mängden kWh-energi motsvarar tillräckligt med elektricitet för att driva fler än 5 000 brittiska hushåll*(3), och är lika imponerande när man betraktar den i termer av minskade koldioxidutsläpp. Under 2012 har Atlas Copcos VSD-kompressorer potential att avlasta den brittiska industrin med nästan 9 miljoner kg koldioxid, vilket motsvarar nästan 50 miljoner flygmil eller 2 000 resor jorden runt*(4).

Paul Clark förklarar: ”De här besparingarna visar att Atlas Copcos kompressorer med VSD-teknik inte bara sparar energi och pengar för brittiska företag, utan även avsevärt minskar deras koldioxidutsläpp, vilket har en direkt och positiv inverkan på miljön.”

Hämta en bild på en ZR 315VSD-kompressor med hjälp av den här länken:
http://multimedia.atlascopco.com/sharesearchentry.jspx?q=ac0032268

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på www.atlascopco.com

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Atlas Copco Compressors är Atlas Copco Groups brittiska försäljnings- och serviceenhet, som tillhandahåller oljefria och oljeinsprutade stationära luftkompressorer, gas- och processkompressorer, turboexpandrar, kvävgasgeneratorer, luftbehandlingsutrustning (t.ex. tryckluftstorkar, kylare och filter), lufthanteringssystem samt skräddarsydda paketlösningar.

*(1) – Bygger på en typisk energibesparing på 25 % i genomsnitt, och 4 000 drifttimmar per år, när VSD-kompressorer jämförs med kompressorer med fast varvtal.
*(2) – Bygger på en omvandlingskvot av 16,5 miljoner kW till kolutsläpp. Källa: Carbon Trust http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/pages/conversion-factors.aspx
*(3) – Bygger på en genomsnittlig hushållsförbrukning på 3 300 kWh elektrisk energi om året. Källa: http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/domestic%20energy%20consump%20fig%20FS.pdf
*(4) – Bygger på en beräkning från AMEX