Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos kompressorer hjälper CHEP att minska koldioxidutsläppen med över 1 000 ton

Atlas Copcos kompressorer hjälper CHEP att minska koldioxidutsläppen med över 1 000 ton

2013-06-27

CHEP, världens ledande leverantör av lösningar för samutnyttjande av lastpallar och containrar, har uppnått betydande energibesparingar genom att installera energieffektiva Atlas Copco-kompressorer på sina anläggningar för tillverkning och reparation av pallar i Storbritannien. Besparingarna tack vare denna installation har uppmätts till över 1 000 ton CO2-utsläpp.

Atlas Copco UK - AT0226-CHEP-pallar
CHEP har ett avancerat nät av serviceanläggningar, strategiskt placerade över hela Storbritannien. Dit returneras pallarna, varefter de inspekteras och repareras innan de på nytt tas in i försörjningskedjan. Sju av dessa anläggningar har installerat utrustning från Atlas Copco, bland annat tryckluft på 8-9 bar som används för att flytta runt träpallarna under inspektions- och reparationsprocessen. Det finns också två luftdrivna spikpistoler vid varje reparationsbänk och i genomsnitt 20 bänkar på varje anläggning. Tillsammans har dessa installationer bidragit till att optimera tryckluftsanvändningen på alla anläggningar samt att eliminera luftläckage.

Som en hållbarhets- och miljömedveten organisation har CHEP åtagit sig att minimera sitt energibehov och koldioxidutsläpp. Följaktligen genomförde bolagets brittiska platschefer en 18 månader lång granskning av energieffektiviteten och CO2-utsläppen på bolagets processanläggningar. I projektet ingick övervakning och utvärdering av kompressorsystemens effektivitet på de sju serviceanläggningarna.

Inom ramen för denna genomgång av energiförbrukning och arbetsresultat installerade Atlas Copcos distributör i Manchester, Compressor Engineering, dataloggerenheter av typen iiTrak under en viss period på varje kompressorinstallation. Utifrån insamlade data drogs slutsatsen att optimala prestanda kunde uppnås genom att installera energieffektivare kompressorer, med stöd av ett program för planerat och förebyggande underhåll. Dessutom kunde man minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen. 

Atlas Copcos Kompressorinstallation hos CHEP
I slutet av 2011 installerade CHEP ett antal nya roterande skruvkompressorer ur Atlas Copcos GA-serie på fem av sina anläggningar, och flyttade andra befintliga enheter mellan bolagets övriga två anläggningar. Samtliga installerade Atlas Copco-maskiner hade Variable Speed Drive (VSD)-teknik som anpassar kompressorns avgivna luftmängd efter varierande behov – med möjlighet att därmed uppnå energibesparingar i storleksordningen 35 %. CHEP valde också att stödja de nya VSD-kompressorerna och befintliga maskiner med Atlas Copcos service- och underhållspaket Comfort Air, vilket hanteras av Compressor Engineering.

Simon Wood, platschef på CHEPs serviceanläggning i Pontefract och ledare för detta projekt, var entusiastisk över resultatet av kompressoruppgraderingen: – Vår relation med Atlas Copco i Storbritannien är fantastisk, och hela projektet har varit en enorm framgång. Tjänsten och Atlas Copcos strategi att ”vända på alla stenar” har varit otroligt omsorgsfull, och de prestanda maskinerna har levererat har bidragit till att vi når våra hållbarhetsmål för hela verksamheten.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

CHEP är världsledande inom styrda lösningar för returnerbara och återanvändbara förpackningar. Man arbetar åt många av världens största företag inom branscher som konsumentprodukter, färskvaror, dryck och fordonsindustri. CHEPs tjänst är miljömässigt hållbar och ökar effektiviteten för kunderna samtidigt som den minskar driftsriskerna och skador på produkterna. CHEPs över 7 000 anställda samt omkring 300 miljoner pallar och containrar erbjuder oslagbar täckning och suverän nytta i det att de stöder mer än 500 000 kundlastpunkter i mer än 50 länder. Bland våra kunder finns globala företag och varumärken såsom Unilever, Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s, Kraft, Nestlé, Ford och GM. CHEP är en del av Brambles Limited. Mer information finns på www.chep.com.

Atlas Copco
är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och en global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).