Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Kompressorteknik från Atlas Copco sparar 70 000 kWh per år för leverantör till bilindustrin

Kompressorteknik från Atlas Copco sparar 70 000 kWh per år för leverantör till bilindustrin

2013-06-27

Wilrijk, Belgien, juni 2013: På Alutec i Tyskland bedömer man (nästan) allt utifrån hållbarhet, miljö och energieffektivitet. Detsamma gäller tryckluften, som företaget får via ett avtal med Atlas Copco.

Atlas Copco - Alutec Willy Kretz
Under 2012 ersattes hela kompressorstationen med maskiner av den senaste generationen, varigenom företaget sparar minst 70 000 kWh el per år. Alutec använder överskottsvärme från den energieffektiva kompressorn för rengöring av delar och för uppvärmning.

Företaget, som har huvudkontor i Sternenfels, vid floden Enz i Baden-Württemberg, tillverkar aluminiumprofiler, främst åt fordonsindustrin och dess underleverantörer. ”Det mesta av tryckluften används för att blåsa ut delar efter pressning för att få ta bort spån och smörjmedel,” förklarar vd Willy Kretz. ”Kontaktpunkter, spännanordningar, verktygsrevolvrar, robotarmar och mätstationer behöver också tryckluft.”

Att förbättra energieffektiviteten – steg ett: kompressorerna 
– Vi använder senaste generationens GA+-kompressorer från Atlas Copco, säger Siegfried Kälber, som ansvarar för driftsteknik. I maskinrummet finns en GA 55+ FF och en GA 75+ FF, båda med fast varvtal, plus en GA 90 VSD FF med variabelt varvtal. Grundlasten hanteras främst av 90-maskinen, förklarar Kälber, och kompressorerna med fast hastighet används bara vid hög belastning.

Alla tre GA-kompressorerna har en integrerad köldmedietork och använder det miljövänliga köldmediet R410A. Det skadar inte ozonskiktet och minskar torkens energiförbrukning med 50 %.

Alutec använder en ES 130 V som överordnat kontrollsystem. Då utnyttjas kompressorerna till full kapacitet så att den kombination av maskiner som har de lägsta möjliga energibehoven alltid används.

Atlas Copco - kylelement hos Alutec
Outsourcingavtal eliminerar risken 
Eftersom Alutec har ingått ett outsourcingavtal ägs hela systemet av Atlas Copco. Det innebär att Alutec bara köper tryckluft och inte behöver bekymra sig om underhåll eller reparation av kompressorerna. Man är mycket nöjd med tjänsten: – Om en kompressor skulle gå sönder, erbjuder Atlas Copco ersättningsutrustning inom 24 timmar, säger Alutecs vd Willy Kretz, och vi har alltid fått bra support i tekniska frågor.

Som en del av omförhandlingen av avtalet ersattes hela stationen med de nya GA-maskinerna under 2012. – Därmed sparar vi nu minst 70 000 kilowattimmar energi om året för tryckluftsproduktion, uppskattar Kretz.

Att förbättra energieffektiviteten – steg två: värmeåtervinning
Kompressorerna är utrustade med ett värmeåtervinningssystem och är anslutna så att värmen kan återvinnas inom anläggningen. – Det ger oss möjlighet att använda mer än 90 % av den värme som alstras vid tryckluftsproduktionen, berättar Kretz. Det varma kylvattnet används för att värma process- och sköljtankarna för rengöringssystemet. På vintern bidrar överskottsvärmen till att värma verkstaden.

Atlas Copco - Alutec GA75 GA90VSD
Att förbättra energieffektiviteten – steg tre: energibesparing
Ultraljudsapparater har varit i bruk i två år för att förebygga läckor i försörjningsnätet för tryckluft, och tryckluftsventiler som stängs automatiskt har installerats på processmaskinerna. De stänger av luftflödet när maskinen inte används. – Bara de åtgärderna har gjort det möjligt för oss att sänka energibehovet för vår tryckluftsproduktion på helgerna från 250 till 50 kilowattimmar, betonar Kretz.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Om Alutec metal innovations GmbH & Co. KG: Företaget hanterar mer än 1 600 ton aluminium per år, har cirka 180 anställda och omsatte EUR 21 miljoner under 2012. Majoriteten av kunderna finns inom bilindustrin och närliggande branscher. Alutec utvecklar över hälften av sina produkter tillsammans med sina kunder. Det räknas bland de bästa i världen när det gäller formning av kallsmidda detaljer.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.