Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos nya kompressorkoncept sparar ca EUR 300 000 om året för däcktillverkare

Atlas Copcos nya kompressorkoncept sparar ca EUR 300 000 om året för däcktillverkare

2013-08-14

Wilrijk, Belgien, augusti 2013: På Michelins anläggning i Homburg i Tyskland finns en oljefri ZR-luftkompressor med variabelt varvtal från Atlas Copco med i navet för ett nytt kompressorkoncept som redan har gett företaget sexsiffriga besparingar inom energiutgifterna under det första året. Systemet fungerar så effektivt därför att de specifika energikraven för tryckluftsmatningen sänktes från 0,143 till 0,108 kWh per standardkubikmeter.

Anläggningen i Homberg tillverkar mest 22,5-tums framdäck till lastbilar. Hela tillverkningsprocessen sker i Homberg, ända till det färdiga däcket: från gummiblandningsprocessen till tillverkning av däckets substrat och hölje, och vidare till vulkanisering och kvalitetsgranskning.

Varvtalsreglering och överordnat kontrollsystem ger energibesparingar

Det konstaterades att de befintliga kompressorerna och deras tillverkare inte kunde leverera en tillfredsställande lösning, och ett överordnat kontrollsystem samt en oljefri ZR 315 VSD FF-skruvkompressorer från Atlas Copco utgör nu kärnan i det nya tryckluftskonceptet. I namnet ZR 315 VSD FF står ”VSD” för ”Variable Speed Drive” (drivning med variabelt varvtal), siffran 315 står för den installerade effekten i kilowatt, och ”FF” står för ”Full-Feature”: fullständig specifikation med integrerad adsorptionstork.

ZR 315 VSD FF arbetar med ett variabelt, reglerat varvtal. Därför kan den exakta mängden tryckluft som behövs produceras, istället för att man hela tiden genererar mer än man behöver. Schäfer berättar: ”Vi letar aldrig efter den billigaste eller enklaste lösningen, utan alltid den mest tillförlitliga, och den måste vara effektiv.”

Systemet drivs 25 % mer effektivt

Lösningen med det överordnade styrsystemet och den nya kompressorn har redan gett betydande besparingar: det specifika energibehovet var tidigare 0,143 kWh per standardkubikmeter, men medelvärdet har nu kommit ner till 0,108 kWh. ”Det innebär att systemet nu är nästan 25 procent mer effektivt,” berättar Winfried Schäfer. ”Det är oftast fyra kompressorer igång åt gången: tre turbokompressorer och VSD-kompressorn från Atlas Copco, som justeras för att fylla i med den luft som "saknas" upp till måltrycket på 7,0 bar och kompenserar för tryckvariationer.”

Inte en droppe olja som kan påverka kvaliteten

Den nya kompressorn är vattenkyld, och komprimerar helt utan olja – och därmed helt utan risker, vilket är ännu ett argument som imponerar på Michelin. Eftersom olja i produktionsprocessen kan påverka produktens kvalitet är det här en punkt där däcktillverkare inte kan kompromissa. Om en enda droppe olja skulle komma in i gummiblandningen, så skulle materialet bli helt oanvändbart. MD-adsorptionstorken som är integrerad i kompressorn är även den varvtalsreglerad, och torkar luften och kyler den till en tryckdaggpunkt på –30 °C. Att torken är integrerad bidrar också till att hålla tryckfallet minimalt, och MD-enhetens energiförbrukning är extremt låg tack vare att den har ett varvtalsregleringssystem och använder kompressionsvärme för regenereringen.

Ökad effektivitet sparar EUR 300 000 om året

Med det nya systemet och den nya kompressorn har vi gjort besparingar på minst EUR 300 000 utslaget över ett år, beräknat utifrån 10 000 kubikmeter luft per timme och de angivna effektivitetsförbättringarna”, förklarar Schäfer.

Slutna cirkelrör används i mån av möjlighet för att förhindra tryckfall. Det här har möjliggjort att man minskar arbetstrycket från 8 till nuvarande 7 bar, vilket resulterat i ytterligare energibesparingar på ca 7 %.

Ytterligare VSD-kompressor kan betala sig inom två år

Faktumet att den integrerade MD-adsorptionstorken i ZR använder sin egen kompressionsvärme för att direkt regenerera torkmedlet ligger i linje med Michelins filosofi, där fokus ligger inte bara på kvalitet utan även på hållbarhet. I Homburg använder däcktillverkaren ångan som alstras under vulkaniseringsprocessen för att utvinna energi som kan användas i fabriken, och eventuella överskott matas direkt in i värmenätet i staden Homburg. ”Utifrån våra positiva erfarenheter beräknar vi att en ny kompressor kan betala sig efter bara två år,” säger Schäfer.

Om Michelin

Michelin är en av de största däcktillverkarna i världen, med en global marknadsandel på 14,8 %. Det här franska företaget säljer sina varor i fler än 170 länder, och tillverkar dem i 70 fabriker som är utspridda över 18 länder. De fem tillverkningsanläggningarna i Tyskland anställer 5 930 av företagets sammanlagt ca 11 500 anställda. Fabriken i Homburg i Saarland tillverkar fler än en miljon lastbilsdäck varje år. Fabriken återvinner även 500 000 använda Michelin-däck varje år (”MICHELIN Remix”). Majoriteten av de nya däcken tillverkas för nya fordon, och resten säljs på reservdelsmarknaden. Michelin är även kända för sina vägkartor och reseguider.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).