Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copco-kompressorer driver Storbritanniens största fordonspåfyllningsstation med komprimrad naturgas

Atlas Copco-kompressorer driver Storbritanniens största fordonspåfyllningsstation med komprimrad naturgas

2013-09-19

Wilrijk, september 2013. Atlas Copco Greenfield-kompressorer spelar en avgörande roll i Storbritanniens största påfyllningsstation för komprimerad biometangas (Bio-CNG) i Crewe, i linje med företagets globala engagemang för en renare miljö och hållbar produktivitet.

Atlas Copco CNG-kompressorer - CNG Services, Crewe 2
Den här nyöppnade påfyllningsstationen, som drivs av CNG Services Ltd., levererar ett bränsle som erbjuder en 80-procentig minskning av CO2- och NOX-utsläpp, och potentiellt kan minska trafikföretagens kostnad per körd km med nästan en tredjedel.

Stationen, som invigdes officiellt av parlamentsledamoten Edward Timpson, är den största anläggningen av sitt slag i Storbritannien och erbjuder en mycket tillförlitlig bränsletillförsel som har kapacitet att fylla 500 tunga lastbilar per dag via tre snabbfyllningsslangar, vilket gör Crewe till en viktig strategisk punkt för transporter i Storbritannien. Stationen fyller redan fem CNG-drivna bi-fuel-lastbilar åt GIST/M&S, tre åt Tenens Environmental och en åt Ceva Logistics/Tesco.  
Nu när oljepriserna höjs har höga dieselkostnader blivit ett allvarligt problem för maskinparksansvariga. CNG är en kostnadseffektiv alternativ bränslelösning som kan minska bränslekostnaderna för kommersiella maskinparker samtidigt som den bevarar fordonens prestanda på en nivå som motsvarar konventionella bränslen. Med CNG kan en vanlig åkare räkna med en minskning på ca 30 % av bränslekostnaden per km för en bi-fuel-dragbil.

Atlas Copco CNG-kompressorer - Paul ONeill
Komprimerad naturgas tillverkas av naturgas som tas från National Grids gasnät på 7 bar. På CNG Services påfyllningsstation i Crewe, används Atlas Copco Greenfield-enheter för att komprimera gas till 300 bar. Gasen lagras sedan i en bank med högtrycksfordon som kan förvara ca 4 000 kg CNG, så att den är redo att överföras till fordon via snabbfyllningsutrustning på 200 och 250 bar. Verksamheten drivs med tre Atlas Copco Greenfield C41JI 14AGP-kompressorer, som är fyrcylindriga kolvenheter på 110 kW som uppmätts till 450 Sm3/h med ett inloppstryck på 5,5 bar(a).

John Baldwin, Managing Director för CNG Services Ltd kommenterar Atlas Copco Greenfields roll inom verksamheten på följande sätt: ”När påfyllningsstationens kompressorer verkar med full kapacitet kan de slutföra ca 2 000 timmar per år, och med planerat underhåll förväntar vi oss en lång och tillförlitlig servicelivslängd från enheterna. Vi siktar på att bygga många fler påfyllningsstationer av det här slaget, och att placera dem vid strategiska transportnav. Det 6 000 km långa högtrycksgasnätet är en mycket bra källa till torr naturgas med låg kolhalt. Det är dessutom en viktig nationell tillgång, som innebär att 90 % av Storbritanniens större distributionscenter ligger inom 2 km från en bränslekälla för lastbilar som erbjuder låga CO2-utsläpp till ett lågt pris, vilket gäller särskilt när naturgasen tillverkas av organiskt avfall och matas in i nätet som biometan.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.