Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Northumbrian Water väljer energieffektiv skruvblåsteknik från Atlas Copco

Northumbrian Water väljer energieffektiv skruvblåsteknik från Atlas Copco

2013-09-23

Wilrijk, Belgien, september 2013. Northumbrian Water, en ledande leverantör av vatten- och avloppstjänster i nordöstra England, har valt Atlas Copcos skruvblåsteknik för att minska energiförbrukningen och minimera servicekostnaderna vid reningsverket i Newton Aycliffe, i grevskapet Durham.

Företaget, som tidigare har tilldelats utmärkelserna ”Queen’s Award for Enterprise: Sustainable Development” och ”Water Company of the Year”, behöver en konstant, tillförlitlig luftförsörjning på omkring 480 mbar för aerob behandling av avloppsvatten vid anläggningen i Newton Aycliffe. Den här processen använder bakterier för att bryta upp avloppspartiklar och kräver att stora mängder luft blåses in i luftningsbassängerna, för att önskad nivå av löst syre ska kunna bibehållas i det inneslutna avloppsvattensystemet – en biologisk process som typiskt använder upp till 70 % av energin som förbrukas på anläggningen. Inom vattenindustrin sprids nu den ändrade uppfattningen att den utbredda lobblåskonstruktionen inte längre uppfyller dagens krav på låga koldioxidutsläpp och att operatörerna kan göra stora energibesparingar genom att konventionell lobblåsutrustning byts ut mot innovativ skruvteknik. 

Northumbrian Water beslutade att byta ut en lobblåsmaskin mot Atlas Copcos ZS-skruvblåsteknik. När den nya ZS-blåsmaskinen hade installerats utförde Northumbrian Water ett jämförande prestandatest mellan de befintliga lobblåsmaskinerna och Atlas Copcos ZS-teknik. Det visade sig att den befintliga lobblåsmaskinen förbrukade cirka 19 % mer kraft med samma resultat. 

Baserat på de här testresultaten och ständiga tillförlitlighetsproblem med lobblåsmaskinerna beslutade man att byta ut ännu en lobblåsmaskin mot en oljefri, roterande ZS90-VSD-skruvblåsmaskin med lågt tryck från Atlas Copco. Blåsenheten omfattar ett komplett paket baserat på en enkel intern princip: precisionsdrev upprätthåller ett exakt spel mellan två samverkande torra skruvelement som aldrig vidrör varandra. Ingen smörjning krävs i kompressionsrummet och specialkonstruerade tätningar förhindrar att olja från rotorlagren tränger in i kompressionskammaren. Inloppsluften komprimeras mellan rotorerna och deras hus och oljefri, pulsationsfri luft med ett tryck på cirka 480 mbar levereras med en hastighet på över 4 000 m3/tim, beroende på processbehovet.

Northumbrian Water har nu lagt en tredje beställning hos Atlas Copco för att byta ut de två återstående lobblåsenheterna som är installerade på reningsverket i Newton Aycliffe mot ytterligare två ZS 90-skruvblåsmaskiner. Alan Harle, ingenjören på Northumbrian Water som utförde de jämförande testerna, kommenterade: ”Ur ett driftsmässigt perspektiv har Atlas Copcos ZS-blåsmaskiner presterat väl, särskilt i jämförelse med befintliga blåsmaskiner, och vi är mycket nöjda med den förbättring på 20 % som vi redan har kunnat se. Slutresultatet återstår att se och att NWL har valt att byta ut alla blåsmaskiner mot enheterna från Atlas Copco säger en hel del.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.