Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Samarbete mellan Frito-Lay och Atlas Copco ökar energieffektiviteten och gynnar miljömedvetandet

Samarbete mellan Frito-Lay och Atlas Copco ökar energieffektiviteten och gynnar miljömedvetandet

2013-09-25

Wilrijk, Belgien, september 2013. Frito-Lay, ett dotterbolag till PepsiCo Foods, stärkte sin ledande position inom miljömedvetenhet när de ökade energieffektiviteten med i genomsnitt 30 % och uppnådde lägre ljudnivåer genom att välja Atlas Copcos skruvblåsteknik till sitt vattenreningsverk.

PepsiCo Foods i Turkiet erbjuder marknaden det bästa, och maximerar och implementerar sin miljömedvetenhet genom att optimera sina produktionsmiljöer i enlighet med sin vision om miljömässig hållbarhet. Genom investeringar i vattenhushållning, återvinning av avloppsvatten, energibesparingar, energiproduktion och användning av alternativa energiresurser verkar företaget i Turkiet i två fabriker med vatten- och energiförbrukningsvärden som ligger under genomsnittet i Europa. 

Teknikvalet

Med sina produkter, som bidrar till en hållbar, effektiv produktion, är Atlas Copco föredragen partner som leverantör av tryckluft till Frito-Lays anläggningar. Produktionsanläggningens alla behov av instrument- och processluft tillgodoses av de högeffektiva, 100 % oljefria skruvkompressorgrupperna. Målsättningen ekonomisk och tillförlitlig drift som uppnås med skruvtekniken spelade en avgörande roll i valet av blåsmaskinstekniken som ska användas i reningsverkets luftningsbassänger.

En ljudnivå på bara 70 dB(A) vid en meter

Inget oväntat driftstopp på grund av fel har inträffat sedan den nya ZS-skruvblåsmaskinen togs i drift 2010. En genomsnittlig ökning av energieffektiviteten med 30 % som uppnåddes med blåsmaskinen bidrog dessutom till att sänka reningsverkets driftskostnader betydligt. Blåsmaskinerna arbetar minst 18 timmar per dag, sju dagar i veckan, beroende på anläggningens behov. Idag behövs inget skydd i reningsverkets blåsmaskinrum, där man tidigare var tvungen att bära hörselskydd. Ljudnivån vid en meter är så låg som 70 dB(A) med den nya skruvblåsmaskinen i ZS-serien. ZS-skruvblåsmaskinerna får högsta betyg för kundnöjdhet i fråga om säkerhet på arbetet och miljömässig kompatibilitet, till skillnad från den traditionella tekniken med lobblåsmaskiner som arbetar med en högre ljudnivå.

30 % mer energieffektiv

De energieffektiva ZS-skruvblåsmaskinerna uppfyller dagens krav på låga koldioxidutsläpp och ger en i genomsnitt 30 % högre energieffektivitet än traditionell lobteknik. Atlas Copco lanserade den nya ZS-serien skruvblåsare med tanke på att dagens traditionella och utbredda lobteknik inte uppfyller kraven på låga koldioxidutsläpp. Industrier och användningsområden som behandling av avloppsvatten, pneumatisk transport, energiproduktion, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, kemikalieindustri, cellulosa- och pappersindustri, textilindustri och allmän tillverkning får en betydligt högre energieffektivitet genom att implementera den innovativa skruvblåstekniken i stället för den traditionella lobtekniken. 

Mer information:

  • Besök www.efficiencyblowers.com
  • Kontakt: Ben Van Reybroeck, Product Manager Low Pressure på Atlas Copco Oil-free Air Division. E-post: ben.van.reybroeck@be.atlascopco.com eller telefon: +32 3 870 47 56

PepsiCo är en ledande aktör inom livsmedelsindustrin, med 22 olika varumärken som vart och ett ger över en miljard i detaljhandelsförsäljning, och med en årsomsättning på över en miljon. I företaget ingår några av världens mest välkända och populära varumärken, t.ex. Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay och Pepsi-Cola, som tillverkar hundratals hälsosamma och läckra livsmedel och drycker som förgyller livet för konsumenterna. Medarbetarna på PepsiCo strävar efter att uppnå målsättningen hållbar tillväxt genom att investera i en hälsosammare framtid för samhällen och världen i stort, och i slutänden hjälpa PepsiCo att uppnå större framgångar. PepsiCo kallar åtagandet ”Performance For Benefit”. PepsiCo Foods i Turkiet (sedan 1993) och PepsiCo Beverages (sedan 2002) erbjuder de turkiska konsumenterna sina kvalitativa och innovativa produkter. 

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.