Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Henkel sparar energi med Atlas Copcos tryckluftslösningar för effektiv, säker produktion

Henkel sparar energi med Atlas Copcos tryckluftslösningar för effektiv, säker produktion

2014-01-07

Wilrijk, Belgien, januari 2014. Henkel Central Eastern Europe (CEE) i Wien har uppnått energibesparingar i sin moderna produktionsanläggning för tvättmedel genom att upprätta tre ledningsnät för tryckluft. De matas av kompressorer från Atlas Copco med olika arbetstryck för olika tillämpningar i hela anläggningen.

Kompressorer matar luft till tre olika tryckluftsnät

Från vänster åt höger: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser och Hannes Dengg, Henkel Austria


Henkel CEE, som är baserat i Wien, Österrike, är ett av de mest framgångsrika företagen med varumärkesförsedda artiklar i östra Europa. I Wien finns även en av de modernaste produktionsanläggningarna för tvättmedel med fokus på produktion av flytande tvättmedel. Cirka 230 000 ton tvättmedel produceras varje år, vilket innebär ett motsvarande högt behov av tryckluft för hela anläggningen i Wien. Produktionsanläggningen drivs med många oljeinsprutade skruvkompressorer, till exempel GA 160 med drivning med variabelt varvtal (VSD), såväl som oljefria ZA/ZR-skruvkompressorer med lågt tryck, klass 0. Inom hela anläggningen varierar behovet av tryckluft beroende på tillämpning. För lastning och lossning av tankbilar krävs ett lågtrycksnät på 3 bar. Manöverluften som driver enheterna i anläggningen kräver ett arbetstryck på 7 bar och ett arbetstryck på 11 bar används i produktionsområden för sträckformblåsning, där PET-flaskor tillverkas. Till följd av detta beslöt sig Henkel för att upprätta tre tryckluftsnät med olika arbetstryck för att uppnå kostnadseffektivitet och energibesparingar.

Klass 0-certifiering betyder noll risk för oljeförorening

"Drift av hela nätet med 11 bar skulle innebära energislöseri eftersom varje minskning om 1 bar leder till en energibesparing på 7 procent", förklarar Di Hannes Dengg, teknisk chef hos Henkel CEE, i anläggningen i Wien. Atlas Copcos innovativa utformning av både GA- och ZA/ZR-kompressorlinjen omfattar drivning med variabelt varvtal, vilket ytterligare minskar energikostnaderna med i genomsnitt upp till 35 procent genom att automatiskt justera luftmatningen enligt behovet. I anläggningen i Wien varierar den avgivna effekten mellan 75 respektive 315 kW. När varvtalsstyrda kompressorer används under vintermånaderna används dessutom överskottsvärmen från de luftkylda kompressorerna till att värma höglagret, vilket vittnar om Henkels engagemang i hållbarhet. Torkar för kalluftsabsorption och tryckluftsfilter garanterar ren och säker produktion. Det är mycket viktigt vid produktion av tvättmedel och ZA/ZR-kompressorernas klass 0-certifiering innebär noll risk för oljeförorening av Henkels produkter. 

Globala aktörer är de partner som är att föredra

Produktionen begränsas inte till anläggningen i Wien. Henkel har även anläggningar i central- och östeuropeiska länder, t.ex. Turkiet, Serbien, Ungern och Polen. "Till följd av produktionsanläggningarna i olika länder är det viktigt att arbeta med en pålitlig partner som ger tillförlitliga leveranser och stöttar oss med övergripande projektutveckling. Atlas Copco är en global aktör inom området för tryckluftsteknik. Man garanterar konsulttjänster och service på plats tack vare den globala närvaron", förklarar Christian Weiser, chef för vätsketillverkning hos Henkel CEE. 

Om Henkel CEE

Henkel CEE, som är baserat i Wien, Österrike, är ett av de mest framgångsrika företagen med varumärkesförsedda artiklar i östra Europa. Henkel CEE är marknadsledande inom hårvårdsprodukter, självhäftande material och ytbehandlingsteknik i regionen. Henkel CEE har en ledande ställning inom tvätt- och rengöringsmedel. Företaget bedriver verksamhet i 32 länder i Central- och Östeuropa, såväl som i Centralasien. År 2012 hade företaget cirka 9 000 anställda och försäljning på EUR 3,024 miljarder. 

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).