Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos kompressorer spelar en avgörande roll i en kolgruva i södra Wales

Atlas Copcos kompressorer spelar en avgörande roll i en kolgruva i södra Wales

2014-01-27

Wilrijk, Belgien, januari 2014. Kompressorer från Atlas Copco används för att tillhandahålla den tryckluft som krävs vid Unity Mine:s utvinning av kol i Neath Valley. Beslutet att ersätta de befintliga dieseldrivna kompressorerna med Atlas Copcos eldrivna GA-skruvkompressorer har resulterat i betydande förbättringar vad gäller processeffektivitet, energianvändning och minskad miljöpåverkan.

Gruvan återöppnades 2008 och man är nu i färd med att öka takten till full produktion med kapacitet att producera upp till en miljon ton kol per år. Företaget ska enligt avtal förse stora industriföretag med bränsle, bland andra den närliggande kraftstationen Aberthaw Power Station. 

Unity Mine:s verksamhet utgörs av en ortgruva, vilket innebär att gruvarbetarna kan promenera in i gruvan istället för att transporteras, via lyftsystem i vertikala gruvschakt, liksom de som används i andra djupa gruvor. I gruvan kommer man åt kolflötserna genom att driva lutande tunnlar genom marken. Det var den första gruvan som öppnades i Wales sedan Betws colliery i Ammanford 1974. Man förväntar sig att företaget ska kunna dra nytta av marknaden som genom den ökade volymen av importerat kol, tillsammans med ökande globala priser och större efterfrågan, vilka huvudsakligen drivs av snabbväxande ekonomier som Kina och Indien, gör tidigare olönsamma inhemska företag kommersiellt gångbara igen.

Utrustningen kräver tillförlitlig tryckluftstillförsel

GA 110 VSD FF

Unity Mine – Kompressorinstallation


Sedan gruvan öppnats igen har företagets fokus legat på produktionsutrustningens tillförlitlighet och effektivitet. Duncan Kilbride, Director of Projects & Procurement hos Unity Mine förklarar: ”Den initiala planen för gruvans verksamhet byggde på utvinningsmetoder av typen rum- och pelarbrytning där man använde sig av ett kontinuerligt gruvarbetarteam och säkrade arbetet med hjälp av takbultning, till skillnad från välvda gångar. Samtliga dessa metoder kräver tryckluftsdriven utrustning som matas genom en tillförlitlig, kontinuerlig tillförsel av tryckluft. Vi använder oss även av pumpar på permanent basis för att ta bort vatten.”

Luften för dessa verksamheter levererades ursprungligen med hjälp av ett antal små, hyrda, dieseldrivna kompressorer men det förekom en tilltagande oro beträffande deras mekaniska tillförlitlighet och riskerna för avbrott i den löpande leveransen av dieselbränsle. Detta beroendeproblem, tillsammans med ökade kostnader för hyra och bränsle, gjorde det uppenbart att ett byte till mer energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer var av väsentlig betydelse.

Nya kompressorer sänker energikostnaden drastiskt

”Vi begärde in offerter på systemet och Atlas Copco visade sig vara allt-i-ett-lösningen för kompressorer, filtreringsenheter, styrenhet och installation av kompressorhuset. De tog hem spelet som en världsledande specialist med långsiktiga alternativ för en rad paket som var bäst anpassade till våra behov, inom vår tidsskala samt med en kontinuerlig supportorganisation”, säger Duncan Kilbride.

Två oljesmorda, luftkylda full-feature-skruvkompressorer med drivning med variabelt varvtal av typen GA110 installerades tillsammans med en maskin med fast varvtal. Enligt våra beräkningar är energibesparingar av storleksordningen GBP 13 000 per år möjliga, utöver betydande besparingar avseende hyreskostnader. Dessa Atlas Copco-kompressorenheter ombesörjer grundbelastningen och klarar toppbelastningar på 7 bar för borr- och takbultningsutrustningen, samt vattenpumparna. Aktuella geologiska uppskattningar visar att det finns kolreserver på 90 miljoner ton att utvinna i Cwmgwrach-gruvkomplexet under de kommande 25 åren.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).