Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos kompressorteknik ger oljefri tryckluft för produktion av PET-flaskor

Atlas Copcos kompressorteknik ger oljefri tryckluft för produktion av PET-flaskor

2014-02-04

Wilrijk, Belgien, februari 2014. Schwarzwald-Sprudel i Wildberg, Tyskland, producerar och använder sin tryckluft på ett väldigt effektivt sätt tack vare en tryckluftsanläggning från Atlas Copco. Kompressorerna är också anslutna till ett värmeåtervinningssystem för att ytterligare dra ner på elkostnaderna.

PET-linje hos Schwarzwaldsprudel


Förformar tillverkade av polyetentereftalat, också kallat PET, blåses till drickflaskor med en sträckblåsningsmetod som kräver mycket tryckluft och en hög tryckgrad. Tryckluftstillförseln hos Schwarzwald-Sprudel i Wildberg baseras på tre ZR skruvkompressorer, varav två är utrustade med varvtalsreglering (VSD – Variable Speed Drive), samt två varvtalsreglerade boosters. Komponenterna levererar tryckluft till de två flasktillverkningslinjerna. Systemets skala kan beskrivas med det faktum att det finns nästan 1 000 kW installerad effekt – även om maskinerna aldrig använder allt samtidigt. 

Oljefri tryckluft garanteras

Kompressorinstallation vid Schwarzwaldsprudel


Tryckluften för sträckblåsningsprocessen komprimeras först till cirka 8,5 bar av en skruvkompressor innan den komprimeras ytterligare till 29 bar av en av systemets boosters. Alla komponenter som används för att producera tryckluft fungerar helt utan olja – till exempel levererar både DN 160-kompressorn med boosterkolv och ZR-kompressorerna oljefri luft enligt ISO 8573-1, klass 0 (2010). Ett ES 130 energibesparingssystem styr hela tryckluftssystemet så att kompressorerna kör så nära den optimala driftpunkten som möjligt, vilket särskilt gäller för de varvtalsreglerade kompressorerna. "Vi sätter upp systemet på ett sådant sätt att under vinterhalvåret är det framför allt den nya ZR 250 VSD-FF med värmeåtervinning som används – på så sätt kan vi återvinna så mycket värme som möjligt för uppvärmning", betonar Bernhard Griesau, fabrikschef. Utöver förkortningen VSD för varvtalsreglering står FF (Full Feature) i kompressorns namn för ett sortiment av utrustning från fabriken som innehåller alla nyckelkomponenter för tryckluftsbehandling ända fram till värmeåtervinning, vilket ger möjligheter för mycket enkla anslutningar.

Hållbar energihantering med värmeåtervinning

Bernhard Griesau, fabrikschef vid Schwarzwaldsprudel, Tyskland


Värmeåtervinning är en del av en hållbar energihanteringsstrategi. Den grundläggande idén är att kraften som absorberas av kompressorn omvandlas till värme under kompressionen. Värmen kan återvinnas nästan fullständigt och användas för att värma upp vatten. "Vi använder den här metoden för att framför allt stötta lokalernas uppvärmning och till viss del även värma upp processvatten", fortsätter Griesau. När det gäller underhåll av systemet för produktion av tryckluft förlitar sig Schwarzwald-Sprudel på ett fördelaktigt underhållsavtal från Atlas Copco. Utöver nödvändiga inspektioner och underhåll innehåller avtalet även gratis reparation för alla skador som uppstår, inklusive en komplett renovering.

Schwarzwald-Sprudel

grundades 1950 vid Tannenhof-platsen i Bad Griesbach, företagets nuvarande huvudkontor. Under tidiga 2007 tog Edeka Südwest från Offenburg, Tyskland, över föräldraföretaget i Bad Griesbach och integrerade Schwarzwald-källan i Wildberg som grundats som Wildberg-avdelningen 2002. Fabriken har för närvarande 60 personer på de två flasktillverkningslinjerna, vilka fyller cirka 160 miljoner PET-flaskor varje år – med volymer på 0,5, 0,75 och 1,5 l. Schwarzwald sprudel

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina, Indien och Korea.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).