Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos kvävgasgenerator sänker driftkostnaderna hos Sinituote

Atlas Copcos kvävgasgenerator sänker driftkostnaderna hos Sinituote

2014-02-25

Wilrijk, Belgien, februari 2014. Sinituote Oy, en del av den finska SINI-gruppen, levererar ett antal produkter för rengöring och vård av kläder under SINIs märke. I januari installerade Sinituote en Atlas Copco NGP 9-kvävgasgenerator på tillverkningsanläggningen i Kokemäki och gjorde sig därmed av med behovet av buteljerad kvävgas. ”Det var ett mycket lätt beslut när vi jämförde priset på hyrgas med gas tillverkad på plats”, säger förmannen Jarkko Heino.

Sinituote-produkter för klädrengöring och -vård


Atlas Copcos NGP-kvävgasgenerator används för att producera den kvävgas som krävs för att tillverka plastprodukter. Varför bytte Sinituote från buteljerad kvävgas?

Flera fördelar
Enligt Heino var det en logisk investering med tanke på hur mycket gas som används vid tillverkning. ”En annan fördel som vi övervägde var att eliminera produktionsstopp. Eftersom plastgjutningen är igång dygnet runt kan en gasbrist leda till ett stopp som är längre än 24 timmar, särskilt om det sker natten för en leverans. Vi såg också en möjlighet att spara pengar på råmaterial och uppnå längre cykeltider vid tillverkningen.”

Sinituote klarade sig tidigare med buteljerad gas eftersom kväven bara behövdes vid tillverkningen av en produkt. ”Däremot”, säger Heino, ”har vi genomfört testkörningar under en tid, och nu när vi har ”gratis” gas är tanken att vi ska använda vår egen gas för framtida produkter.”

Kostnadseffektiv gasproduktion på plats
Atlas Copcos NGP-kvävgasgeneratorer är baserade på beprövad teknik som är enkel, pålitlig och tålig och ger ett kostnadseffektivt sätt att generera gas på plats. PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption) används för att isolera kvävemolekyler från andra molekyler i tryckluft. Syre, CO2, vattenånga och andra gaser adsorberas. Resultatet är i princip ren kväve vid generatorns utlopp. NGP-serien används i flera olika branscher, till exempel livsmedels- och dryckesbranschen samt metallbearbetnings- och elektronikindustrin.

Sinituotes partnerskap med Atlas Copco inleddes år 2003 när den nuvarande GA 50 VSD FF-13-kompressorn installerades på Kokemäki-anläggningen och fungerade som önskat. Företagets erfarenheter av Atlas Copcos nya kvävgasgenerator är lika positiva.

Jarkko Heino, Sinituote (vänster) och Janne Sillanpää, Atlas Copco (höger)


Lättare att planera tillverkningen 
Sinituote säger att även om generatorn inte har använts på länge så har driften och servicen från Atlas Copco fungerat utmärkt. Lösningen med en kvävgasgenerator har gjort det lättare att planera tillverkningen eftersom det alltid finns gas tillgängligt. Att hantera tomma gasflaskor och beställa nya flaskor är inte längre ett problem och tillverkningssekvenser kan planeras för längre cykler. 

De främsta affärsenheterna i SINI-gruppen är Sinituote Oy i Finland och Rörets Industrier i Sverige. Gruppens främsta varumärken är SINI, Lundia, Maria, Rörets, Savu och Kungs.

Följ länken till Atlas Copcos Mikrosida för kväve

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda. 

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumsystem, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.