Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos hantering av livscykelkostnad för kompressorer ger stora besparingar för Bosch Diesel

Atlas Copcos hantering av livscykelkostnad för kompressorer ger stora besparingar för Bosch Diesel

2014-03-06

Wilrijk, Belgien, mars 2014. Bosch Automotive Diesel Systems Co, Ltd. ligger i Wuxi i Kina, vid Jiangsu-provinsens södra gräns. Anläggningen producerar elektriska högtryckssystem för dieselinsprutning. Atlas Copcos koncept för livscykelkostnadshantering, som specialutformats för Bosch Diesel, omfattar energiåtervinning, datainspektion, systemoptimering och ett fullständigt underhållsschema för deras 14 kompressorer.

GA 315
Hos Wuxi Diesel ger Atlas Copcos ER-system (Energy Recovery), som består av fem styrenheter för energiåtervinning från Atlas Copco anslutna till GA-kompressorerna, en energiåtervinning på mer än 75 %. Genom att se till att den återvunna energin från luftkompressorernas kylvatten kan återanvändas, minskas behovet av ånga avsevärt i fabriken. Den återvunna energin används till luftkonditioneringssystemet i reningsverkstäderna för att värma rent vatten för del- och komponentproduktionen, och för att värma vatten för inhemsk användning i fabriksområdet.

Stora energibesparingar

Cai Jun, Director of Engineering på Bosch Diesel Wuxi Plant: ”Vårt energiåtervinningssystem från Atlas Copco sparar ungefär 1 600 ton kol per år och minskar koldioxidutsläppen med omkring 945 ton. Vår investering i utrustningen har återbetalat sig på mindre än två år.”

Atlas Copco försåg även Bosch med ES-systemet Air Optimizer, som utformats för kunder som använder en serie av kompressorer. Systemet sparar energi genom att ge optimal hantering av skiftande luftbehov via fjärrövervakning och centraliserad styrning av kompressorerna. Noggrann styrning av trycket kan också bidra till att minska trycket i rörledningarna och ge energibesparingar på upp till 30 %. 

”Air Optimizer™ sparar 11 % av energin som förbrukas av luftkompressorerna och minskar koldioxidutsläppen med ungefär 425 ton”, säger Cai Jun. ”Den preliminära investeringen har återbetalat sig på mindre än ett år.”

Wuxi-fabriken belönad med LEED-certifiering

Cai Jun säger att Atlas Copcos livscykellösning garanterar stabil och tillförlitlig användning av utrustningen samtidigt som energiförbrukningen och utsläppen minskar, och därigenom vinner företagets förtroende. ”Dessutom har vår fabrik i Wuxi belönats med LEED-certifiering (Leadership in Energy & Environmental Design) i enlighet med standarden för gröna byggnader.”

Huang Zhiyong, produktspecialist på Atlas Copcos Service Division: ”Vi marknadsför aktivt livscykelkostnadshantering till kunder inom produktion och tillverkning där det finns ett högt tryck att åstadkomma energibesparingar och minskade utsläpp. Vi använder vår erfarenhet och avancerade lösningar för att hjälpa dem att uppnå dessa mål.” Atlas Copco har nu levererat tryckluftsutrustning och hanteringslösningar för livscykelkostnad till fem Bosch-anläggningar i Kina.

Atlas Copco har nu levererat tryckluftsutrustning och hanteringslösningar för livscykelkostnad till fem Bosch-anläggningar i Kina.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.