Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos oljefria kompressorer ökar produktionskapaciteten hos Kolak Snack

Atlas Copcos oljefria kompressorer ökar produktionskapaciteten hos Kolak Snack

2014-03-06

Wilrijk, Belgien, mars 2014. När Kolak Snack Foods Ltd upplevde en uppgång i verksamheten och behövde större produktionskapacitet vid sin tillverkningsanläggning i London, beslutade man sig för att uppgradera tillverkningsutrustningen och kompressorerna. Kolak valde nya, oljefria kompressorer från Atlas Copco på grund av kompressorernas tillförlitlighet och möjlighet att leverera en garanterad tillförsel av oljefri luft med hög kvalitet.

ZT 90 VSD FF compressor
Kolak Snack Foods Ltd är en ledande brittisk tillverkare av chips och snacks. Märkena inkluderar Kolak Diamond Crisps and Snacks och Dylans Hand Cooked Crisps. Vid anläggningen i London tillverkar företaget ett sortiment med standardiserade och räfflade chips med låg fetthalt, pressade produkter, pelletbaserade snacks, räkchips och minipappadam, både som sina egna märken och andra märken levererade till oberoende återförsäljare och större, exklusiva butikskedjor.

Energieffektiviteten var oerhört viktig när man valde de nya kompressorerna

Kvalitet är viktigt för Kolak Snack Foods. Därför ville företaget också säkerställa att all risk för kontaminering av produkterna under tillverkningen eliminerades när det befintliga luftsystemet uppgraderades för att garantera tillförlitlighet och fortsatt produktion. Därför valde Kolak att byta ut sina befintliga enheter mot Atlas Copcos oljefria skruvmaskiner med en komplett uppsättning funktioner – två ZT 90 FF-kompressorer och en ZT 90 VSD FF – vilket ger en garanterad tillförsel av luft med hög kvalitet. Den slutliga processluftlösningen vid Kolaks anläggning i London uppfyller standarden ISO 8573-1 (2010) KLASS 0 för luftrenhet, vilket omfattar branschstandarden Klass 0. Klass 0 mäter de tre typerna av oljeföroreningar: aerosol, ånga och vätska, och Atlas Copco blev världens första kompressortillverkare som uppfyllde den TÜV-certifierade standarden med noll risk för olja för Z-serien med stationära kompressorer.

Kolaks anläggning i London är i drift dygnet runt för att möta produktionsbehovet, vilket innebar att energieffektiviteten också blev en viktig faktor när man valde nya kompressorer. Rikin Lakhani, vd för Kolak Snack Foods förklarar: ”Atlas Copcos VSD-kompressorer fungerar tillsammans med grundbelastningskompressorerna för att täcka uppgifterna för de huvudsakliga lufttillämpningarna på 7 bar, inklusive värmeväxlaren, ångpannan och förpackningsprocessen. Det här garanterar att produktionen matchas till behovet på det energieffektivaste sättet, med VSD-kompressorn som tar över extra belastning på platsen.”

En investering i en framtidssäkrad lösning

Var och en av de tre nya kompressorerna från Atlas Copco är utrustad med alla funktioner och redo för installation – en lösning som är helt förinkopplad, redo att användas så snart den ”packats upp”. När kompressorns IMD-tork och dess drivning med variabelt varvtal integreras kan det kompakta paketet leverera torr och komprimerad luft av hög kvalitet till lägsta pris.

IMD-adsorptionstorken avlägsnar fukten innan den kommer in i luftnätet och garanterar därmed en tillförlitlig process och en slutprodukt som är fri från föroreningar. Det behövs ingen extern energi för att torka luften och ingen tryckluft slösas bort eftersom torken inte behöver någon avluftningsluft. Tryckfallet i torken är minimalt, vilket återigen drar ner driftkostnaderna. Resultatet är markanta besparingar jämfört med konventionella typer av torkdrift.

För att garantera att tryckluftsinstallationen är helt skyddad och vid optimal prestanda ingick Kolak Snack Foods ett 10-årigt Total Care-avtal för underhåll av kompressorsystem. Enligt avtalet ansvarar Atlas Copco för att övervaka och underhålla installationens skick. Rikin berättar: ”Vi investerade i det absolut bästa servicepaketet för att försäkra oss mot framtiden.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumsystem, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.