Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos kompressorer presterar i polarmiljöer i en gruva i Norge

Atlas Copcos kompressorer presterar i polarmiljöer i en gruva i Norge

2014-03-11

Wilrijk, Belgien, mars 2014. Vintertemperaturerna i den avlägsna järngruvan Sydvaranger i Norge kan sjunka så lågt som till –35 °C. För att hålla verksamheten igång förlitar sig gruvan på lufttorkar, oljeinsprutade skruvkompressorer och oljefria kompressorer från Atlas Copco. Sydvaranger hade tre huvudsakliga skäl för sitt val av Atlas Copco som leverantör: ”tillförlitlighet, livscykelkostnad och energieffektivitet”.

GA 110
Järngruvan Sydvaranger är avlägset belägen i Norges allra nordöstraste region, ca 400 kilometer norr om polcirkeln. Den är omgiven av bergstrakterna kring både den lilla orten Kirkenes och Bøkfjorden, ett vatten som mynnar ut i det närliggande Barents hav.

Einar Berg, Senior Mining Advisor, vet allt som är värt att veta om dagbrotten och malmens och stenens egenskaper. ”Väderförhållandena är den största utmaningen för gruvdriften i området,” berättar han. ”Somrarna är ljusa och varma, men vintertid kan temperaturerna sjunka så lågt som -35 grader.”

Atlas Copco har levererat lufttorkar, oljeinsprutade skruvkompressorer och oljefria kompressorer till gruvan. ”Vi kunde omedelbart se att de extrema temperaturförhållandena skulle kräva mycket tillförlitliga lufttorkar”, berättar Rune Mjørud Hansen, District Manager för Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia. ”Sydvaranger Gruve har valt BD-torkar för sin anläggning, som kan förse dem med ren, torr luft med en garanterad daggpunkt på -40 °C. Tryckluft är livsnerven för produktionen. Om luften fryser stannar hela verksamheten.”

Gruvans aktiva brott, Bjørnevatn, är beläget bara två kilometer från gränsen till Ryssland. Grovt krossad malm fraktas på en åtta kilometer lång järnväg – den mest nordligt belägna i Europa – ned till Kirkenes. Här genomgår den vidare behandling och separering, och omvandlas till det koncentrat som fraktas till smältningsanläggningar i Asien eller Europa.

”Det vissa betraktar som en avlägsen plats kan vara en fördel för andra”, säger Berg. Den första kommersiella frakt som någonsin gick över Norra ishavet var järnmalm från Sydvaranger som skulle till Kina år 2010. Den rutten sparar in 40 % av tiden, bränslet och utsläppen jämfört med en konventionell rutt.

Sydvarangers kompressorinstallation
Arnfinn Mentyjærvi, Maintenance Manager på gruvan säger att Sydvaranger hade tre huvudsakliga skäl för sitt val av utrustning från Atlas Copco – ”tillförlitlighet, livscykelkostnad och energieffektivitet.”

”Man kan titta på prislappen, eller så kan man titta på den totala kostnaden”, säger Mentyjærvi. ”Vi bestämde oss för att investera i kvalitet. Vi har erfarenhet från tidigare produktion i gruvan, och vi vet att vi kan lita på utrustningen från Atlas Copco, och att tillgången till reservdelar för den är mycket god.”

Energieffektivitet har blivit allt viktigare inom gruvindustrin. Det föreligger även en energibrist. ”När gruvan stängdes 1996 orsakade det ett överflöd av elektricitet i området, som kom att användas för andra verksamheter,” berättar Mentyjærvi. ”När gruvan restaurerades fick vi konstruera en ny leveranskedja, men åtkomsten till el är inte obegränsad, och det har tvingat oss att lägga extra fokus på att använda energieffektiv utrustning.”

Hansen påpekar att även om kompressorer inte är de största energislukarna på Sydvaranger Gruve, så ger minimerade driftskostnader en bättre produktivitet. ”Litet tryckfall och dynamisk kontroll med daggpunktsberoende omkoppling var viktiga egenskaper,” säger han. ”Med vår frekvensstyrda oljefria kompressor ZR400VSD, som ger exakt tryckreglering, kan man ofta uppnå energibesparingar på upp till 35 %.”

Sydvaranger Gruve har ett avtal om service dygnet runt med Atlas Copco, och en personal på 20 personer finns på plats för att utföra underhåll, service och reparationer på borraggregatsutrustningen. Einar Berg berättar att samarbetet fungerar mycket väl. ”Vi håller dagliga möten där vi planerar och justerar underhållsarbetet efter produktionen”, säger han. ”Det ger en uppskattad flexibilitet, och vi har haft mycket få problem.” Atlas Copco har även levererat belysningsutrustning och flera olika typer av borr- och topphammaraggregat till Sydvaranger.

Faktaruta för Sydvaranger Gruve AS

Exporten av svartmalmskoncentrat från Sydvaranger började år 1910, sedan gruvan öppnats 1906. Nästan 200 miljoner ton råmalm producerades tills gruvan fick stängas 1996 på grund av en avtagande efterfrågan och fallande priser. Gruvan, tillsammans med järnvägen och produktionsanläggningarna restaurerades sedan mellan 2007 och 2009. Sydvaranger Gruve AS är ett dotterbolag till Northern Iron Ltd, med högkvarter i Australien, som har det norska Tschudi Shipping Company som största ägare. Idag driver Sydvaranger ett dagbrott vid Bjørnevatn, och fraktar malmen på en privat järnväg till Kirkenes, där den bearbetas och fraktas vidare. Företaget har fler än 400 anställda och anlitar fler än 100 konsulter. Produktionen år 2012 var 2 miljoner ton koncentrat, och företaget väntas uppnå sin nominella kapacitet på 2,8 miljoner ton om året under 2013. Verksamhetsplanen går ut på att fördubbla den kapaciteten senast 2017.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.