Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Kritisk renovering av kompressor framgångsrikt utförd under nio dagar långt underhållsmaraton

Kritisk renovering av kompressor framgångsrikt utförd under nio dagar långt underhållsmaraton

2014-03-17

Wilrijk, Belgien, mars 2014: Atlas Copcos ZH-kompressor spelar en avgörande roll i väteperoxidfabriken Solvay i Póvoa de Santa Iria i Portugal. När enheten, som varit i drift i 80 000 timmar, behövde en renovering som skulle ta den ur drift i tre veckor, tog teknikerna hos Atlas Copco och Solvay fram en plan om hur de skulle kunna genomföra underhållsprojektet på bara nio intensiva arbetsdagar.

ZH-kompressor
Solvay, ett globalt kemikalieföretag med en nettoförsäljning på EUR 12,7 miljarder under 2012, har ett engagemang för hållbar utveckling, innovation och drift av högsta klass. Företaget tillverkar en mängd olika kemikaliska produkter för konsumenter och industrisektorer som byggbranschen, fordonsteknik och energiproduktion.

Solvay köpte den oljefria ZH-centrifugalkompressorn för 10 år sedan. Atlas Copcos ZH-kompressorer är utrustade för att spara energi och garantera tillförlitligheten och lämpar sig väl för kundprocesser med varierande eller konstant luftbehov. De här innovativa kompressorerna ger tillförlitlig drift under de mest krävande förhållanden. För optimal produktkvalitet är luften 100 % certifierat oljefri enligt ISO 8573-1 Klass 0 (2010).

Renovering på nio dagar

Som ett led i det förebyggande underhållsavtalet med Atlas Copco, får ZH-kompressorn på Solvay-anläggningen sina rotorer granskade och sina huvudkomponenter renoverade med 24 000 timmars mellanrum, d.v.s. var tredje år. Den här gången behövde kompressorn få sina rotorer balanserade. I normala omständigheter skulle den typen av renovering pågå i tre veckor. Eftersom ZH-kompressorn spelar en sådan avgörande roll i produktionsprocessen hade företaget dock inte råd att ha den avstängd så länge.

”Tack vare Atlas Copcos flexibilitet och stöd, och deras medvetenhet om den inverkan som den här kompressorns frånvaro skulle haft på vår verksamhet, kunde vi utveckla en arbetsplan som skulle tillåta oss att renovera kompressorn på rekordtid,” berättar Ramiro Dionísio, ledare för projektet hos Solvay.

Inga marginaler

Projektets schema hade inga tidsmarginaler, eftersom renoveringen skulle genomföras på bara nio dagar. ”Varje timme över den tid som allokerats i planen var en extra timme av driftstopp, med produktionsbortfall som följd,” förklarar Ramiro Dionísio.

På den första arbetsdagen, strax efter att rotorerna hade demonterats, stod en internationell budfirmas ombud och väntade utanför grindarna för att frakta dem till Tyskland där de skulle balanseras. ”Det finns ingen i Portugal som utför det här balanseringsarbetet, så vi fick frakta delarna direkt till tillverkaren,” säger Ramiro Dionísio. Tjugofyra timmar senare anlände rotorerna i Tyskland, och inom tre dagar var arbetet utfört och rotorerna åter på plats i Solvay.

En arbetsgrupp med två tekniker från Atlas Copco och två av Solvays anställda återmonterade sedan utrustningen. ”Hela renoveringen slutfördes på nio dagar. Den tionde dagen ägnades åt att övervaka maskinen när den återgick till produktionen,” berättar Ramiro Dionísio.

Solvays ZH-kompressor, som är i drift ca 8 600 timmar varje år, har levererat komprimerad luft mycket tillförlitligt, stadigt och säkert, och den slutgiltiga utvärderingen av arbetet som utfördes på kompressorn var mycket positiv. ”Vi får hoppas att den håller i 80 000 timmar till”, säger Ramiro Dionísio.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.