Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / EMS-Chemie använder Atlas Copcos kompressorer och expertis

EMS-Chemie använder Atlas Copcos kompressorer och expertis

2014-04-01

Wilrijk i Belgien, april 2014. Den schweiziska kemigruppen EMS-Chemie, en branschledare inom fältet för kemikalier och polymermaterial, gav förtroendet till Atlas Copco. Under 2012 levererade Atlas Copco två oljefria centrifugalturbokompressorer av typ ZH 15000, samt torrkylare och pumpar för en ny kylvattenkrets. Enheterna tillhandahåller tryckluft för anläggningens lufttillförsel och för kväveproduktion i produktionsanläggningen i Domat/Ems. Atlas Copco konsulterades även angående den idealiska lösningen för optimering av anläggningens infrastruktur.

ZH 15000 turbokompressor

ZH 15000-turbokompressorinstallation på Ems Chemie i Schweiz


Den högpresterande polymerspecialisten, vars produkter används inom områden som bilindustrin och mobiltelefonbranschen, ställde Atlas Copco inför en ambitiös utmaning. Tryckluftstillförseln för anläggningen och systemet för luftseparering behövde förbättras, medan den nya enheten för tryckluft krävde installation av ett nytt kylsystem. Utmaningen var att utföra arbetet utan ett enda ögonblicks produktionsavbrott.

Skräddarsydd lösning för luft- och kväveproduktion

Behoven i produktionsanläggningen i Domat/Ems är enorma. Varje år krävs 74 000 000 Nm3 tryckluft för anläggningen och 69 000 000 Nm3 för kväveproduktionen. År 2010 blev det tydligt att de befintliga systemen var på väg att uppnå maximal kapacitet och snart inte skulle kunna uppfylla produktionskraven. När en av de sex kompressorerna havererade ifrågasatte teknikerna hos EMS-Chemie det befintliga konceptet samt den planerade kapacitetsökningen. De började undersöka en omkonstruktion av hela systemet och kontaktade Atlas Copco för att få en skräddarsydd lösning som skulle uppfylla behoven och optimera hela infrastrukturen. Den befintliga enheten bestod av två turbokompressorer och fyra gamla oljefria kolvkompressorer som matade de två tryckluftsnäten med olika trycknivåer (anläggningsluft och kväveproduktion). De två turbokompressorerna, en från en annan leverantör och en ZH 10000-turbo med växellåda från Atlas Copco, behölls för att garantera säker tillförsel och eftersom de kompletterade de två nya ZH 15000-turbokompressorerna med växellåda.

Foto 1 Josef Wolf (Ems Chemie) René Muggli (Atlas Copco).JPG

vänster till höger: Josef Wolf (Ems Chemie) René Muggli (Atlas Copco)


De två nya kompressorerna levererar både anläggningsluft och tryckluft för kväveproduktion med olika trycknivåer inom ett optimalt och effektivt intervall. Dessutom byggdes anläggningens luftnät ut med en extra adsorptionstork för att uppfylla det ökande behovet av tryckluft. Teknikerna ställdes inför uppgiften att åstadkomma bytet utan att stänga ned produktionen, vilket lyckades tack vare omsorgsfull planering och exakt utförande. Första steget var att installera en ny, sluten kylvattenkrets med torrkylningskapacitet på 3 MW och sedan dra det nya rörledningssystemet i den centrala tryckluftsenheten. Den nya tryckluftsenheten installerades vid sidan av de gamla kompressorerna.

”Vi förberedde ett komplett, parallellt system och växlade sedan enhet, en maskin i taget, vilket garanterade att dygnet runt-produktionen bibehölls”, förklarar Josef Wolf, Project Manager på EMS-Chemie. ”Med Atlas Copco vid vår sida hade vi en enastående partner som alltid hittade en lösning när vi stötte på problem.”

Fokus på energibesparingar

Den toppmoderna centrala tryckluftsenheten ger EMS-Chemie en minskning av elförbrukningen på 10 % och det nya kylvattensystemet minskar vattenförbrukningen med upp till 75 %. ”Frågan angående energikraven var vår viktigaste angelägenhet och här är vi också mer än nöjda”, sammanfattar Martin Schlumpf, Energy Manager på EMS-Chemie. ”Atlas Copcos ZH 15000 producerar mindre överskottsvärme och förbrukar mindre energi med samma resultat. Dess energieffektivitet är helt enkelt bättre. Det är precis vad vi behöver!”

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.