Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Chilenskt läkemedelsföretag ökar sin effektivitet med hjälp från Atlas Copco

Chilenskt läkemedelsföretag ökar sin effektivitet med hjälp från Atlas Copco

2014-04-03

Laboratorio Sanderson S.A., ett av Chiles ledande läkemedelsföretag, har minskat sina kostnader och förbättrat sin effektivitet med hjälp från Atlas Copco.

Marco Contreras och Marcela Cantillana

Marco Contreras, Business Line Manager för Industrial Air Atlas Copco Chile och Marcela Cantillana, Assistant Manager för Validations hos Fresnius Kabi Chile.


Företaget har byggt vidare på sina framgångar med Atlas Copcos tryckluftslösningar, och har nyligen installerat en toppmodern kvävegenerator med PSA-teknik (NGP 92) för att möta sitt växande behov av kvävgas med hög renhet. Då den genererar kväve med en renhet mellan 95 och 99,999 % uppfyller NGP helt läkemedelsindustrins stränga renhetskrav på 99,99 %.

”Vi har använt Atlas Copcos kompressorer för att leverera både oljefri och oljeinsprutad tryckluft i mer än tio år”, berättar Marcela Cantillana, Assistant Manager för Validations hos Fresnius Kabi Chile, ”de här kompressorerna har alltid levt upp till våra förväntningar, och vi känner att den nya kvävegeneratorn kompletterar vår verksamhet på ett utmärkt sätt”.

NGP 15

Kvävegenerator (PSA)


Laboratorio Sanderson, som grundades år 1942 och numera ingår i den tyska koncernen Fresenius Kabi, är specialister inom produktion och kommersialisering av en mängd olika injektionsprodukter och andra substanser i vätskeform för medicinska tillämpningar på hela den latinamerikanska marknaden. Deras framgångsrika samarbete med Atlas Copco inleddes under 2003, när företaget bestämde sig för att byta ut sin oljeinsprutade belastning-/avlastningsluftkompressor med en energieffektiv oljeinsprutad kompressor med VSD-teknik (drift med variabelt varvtal) (GA 75 VSD FF) för tryckluftsförsörjningen i deras produktionsanläggning. Genom att anpassa mängden tryckluft efter det exakta luftbehovet vid en viss tidpunkt kan VSD-tekniken spara 35 procent av energin i genomsnitt jämfört med belastning-/avlastningsluftkompressorer. Under 2008 köpte företaget även en oljefri ZT55 VSD-kompressor med integrerad MD-tork, och uppnådde extremt fördelaktiga energibesparingar.

Tack vare Atlas Copco har Laboratorio Sanderson dessutom mer nyligen gått över till att generera kväve på anläggningen. Förut köpte företaget sitt kväve av en extern leverantör, som levererade kvävet i kryogeniska tankar. Nu genereras kvävet dock på plats med den renhetsgrad som behövs tack vare Atlas Copcos installation av en ZT 18 IMD oljefri kompressor och en NGP 92 kvävegenerator med PSA-teknik. ”Att bli oberoende av externa leverantörer ger oss en stor fördel”, berättar Marcela Cantillana, ”sedan vi installerade vår NGP 92 har vi inte behövt förlita oss på en annan organisation eller ett annat företag för att säkerställa vår tillgång till en kontinuerlig och tillräcklig kvävekälla.”

Kväveavskiljning

Kväveavskiljningsprincip (PSA)


Atlas Copcos NGP-system för kvävegenerering är baserat på PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), med kolmolekylsiktar som selektivt separerar syre från kväve, och ger en kostnadseffektiv, tillförlitlig och säker kvävekälla. Genom att säkerställa en kontinuerlig kvävekälla kan NGP-enheten eliminera risken för produktionsavbrott och säkerställa låga driftskostnader, utan extrakostnader för till exempel orderhantering, påfyllning och leverans. Dessutom är den höga renheten hos kvävet alltid garanterad, med en renhet på mellan 95 och 99,999 procent.

Laboratorio Sanderson är helt medvetna om effektiviteten och kostnadsbesparingarna som kvävegeneratorer kan ge, och funderar nu på att även installera Atlas Copcos syregenerator i framtiden. I en kommentar om deras framgångsrika samarbete med Atlas Copco drar Marcela Cantillana följande slutsatser: ”Vår relation med Atlas Copco har alltid präglats av ömsesidigt samarbete, och vi upplever att Atlas Copco verkligen förstår vikten av att kunna säkerställa att deras utrustning fungerar som den ska, vilket visas av deras underhåll, support, dokumentation och certifikat”.

Om du vill ha mer information om Atlas Copcos kvävegenereringssystem kan du besöka

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Jeroen Hoen
    Vice President Communication & Competence Development, Quality Air-divisionen
    E-post: jeroen.hoen@be.atlascopco.com
    Telefon: +32 (0)3 401 94 19

Atlas Copco
är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Quality Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den har till uppgift att utveckla, utforma, tillverka och marknadsföra torkar, utrustning för avfuktning och produktion av gas, medicinska luftlösningar samt biogasförädling i hela världen. Produkter erbjuds under flera olika varumärken till en mängd olika industrier, t.ex. olja, gas, kemi, industritillverkning, medicin och uthyrningsverksamhet. De huvudsakliga tillverkningsanläggningarna ligger i Kina, Belgien, Italien och USA. Divisionens huvudkontor ligger i Antwerpen i Belgien.