Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos senaste anläggning sätter normen för lösningar inom hållbar konstruktion och slimmad produktion

Atlas Copcos senaste anläggning sätter normen för lösningar inom hållbar konstruktion och slimmad produktion

2014-04-24

Wilrijk, Belgien, april 2014. När Atlas Copcos projektteam tog sig an uppgiften att bygga en ny produktionsanläggning i Chakan, ett industriområde i närheten av Pune, Indien, ställdes de också inför utmaningen att bygga en anläggning som skulle sätta normen för hållbar konstruktion och toppmoderna produktionsprocesser inom Atlas Copco.

Produktionsanläggning för kompressorer i Chakan, Indien
Anläggningen i Chakan är den nya produktionsanläggningen för industriella kompressorer från 5 till 90 kW och bärbara kompressorer från 85 till 1 350 cfm. Själva komplexet som är utspritt över drygt 93 000 m2 utgör 19 000 m2 och omfattar en administrativ byggnad, monteringsverkstad, lagerlokaler för färdigt gods samt områden för aktiviteter inom forskning och utveckling. Projektets totala utvecklingstid var 18 månader. Det genomfördes utan någon arbetsrelaterad olycka och har uppnått mer än 1 miljon olycksfria driftstimmar.

Fabriken byggdes enligt Atlas Copcos globalt accepterade Sustainable Building Standard och i linje med LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) har de bästa lösningarna nyss certifierats av IGBC (Indian Green Building Council) som en GOLD-klassad Green Factory Building. Extra uppmärksamhet ägnades åt energieffektiv konstruktion och teknik i syfte att begränsa energiförbrukning och naturresurser under uppförandefasen, såväl som under den framtida anläggningsverksamheten. Projektet fick maximalt erkännande för sitt uppsamlingssystem för regnvatten. Systemet ser till att inget regnvatten rinner bort från anläggningen under monsunregn, utan istället samlas upp i en naturlig damm. Det insamlade regnvattnet utgör ett tillskott till det lokala grundvattnet under torra perioder.

Inget behov av luftkonditioneringssystem

Produktionsanläggning för kompressorer i Chakan, Indien
Byggnadens orientering och konstruktionen hos väggar och tak fångar upp och återspeglar maximalt dagsljus. Tack vare detta behövs ingen extra belysning i verkstaden under dagtid. Däremot tränger inget direkt solljus in i verkstaden i syfte att undvika skuggor som kan störa sikten och eliminera värmeuppbyggnad i arbetsmiljön. Ett naturligt luftflöde och ventilation stabiliserar omgivningstemperaturen utan att ett dyrt luftkonditioneringssystem behöver användas.

Anläggningens layout utvecklades enligt principer för flödestillverkning. Allt från godsmottagning till lastning av färdigt gods ingår i ett enda, kopplat processflöde, vilket fokuseras på ett kontinuerligt flöde av material, produkter och information genom den värdeskapande processen. Tillverkningslayouten och logistikstrukturen utvecklades för att fungera enligt slimmade tillverkningsprinciper. Följaktligen reducerades antalet produktionslinjer och den totala monteringslängden avsevärt. Logistikens flöde och transparens skapades genom införande av ett "snabbköpskoncept". Det liknar detaljhandeln, där varor i ett snabbköp har fasta platser samt fasta mängder och tillgängligheten säkras över tid

Miljö med kontinuerliga förbättringar

Informationshantering är en nyckelfaktor för framgångsrik slimmad tillverkning. Därför utvecklades och infördes ett Manufacturing Execution System (MES) för att säkerställa heltäckande datahantering i rätt tid genom hela processen. Kärnaktiviteter inom montering som bultning, fastspänning och koppling identifierades och individuella utbildningsstandarder har utvecklats för att välja, utbilda, kvalificera och certifiera linjeoperatörerna innan de påbörjar monteringsverksamhet på verkstadsgolvet.

Det sista men viktigaste steget på vägen mot slimmad produktion är utveckling av en miljö som genomsyras av kontinuerliga förbättringar. Genom att skapa flöde och transparens inom drift och logistik blir det lättare att se och identifiera problem. Varje arbetsstation är utrustad med ett övervakningssystem som ger operatören möjlighet att känna till sin prestation och meddela arbetsledare om eventuella problem i arbetsområdet. Framgång inom slimmad tillverkning innebär att varje individ ansvarar för att ta initiativ till att lösa problem inom sitt eget verksamhetsområde. Den nya anläggningen stödjer Atlas Copcos ambition gällande ytterligare tillväxt på den indiska marknaden under många år.

Om du vill ha mer information kontaktar du:
  • Michael Gaar, PR Coordinator, telefon: +32 (0) 3 750 80 88, e-post: Michael.gaar@be.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina, Indien och Korea.