Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Skruvkompressorerna från Atlas Copco levererar tillförlitlig, energieffektiv kompression till distributionsanläggningar för biogas

Skruvkompressorerna från Atlas Copco levererar tillförlitlig, energieffektiv kompression till distributionsanläggningar för biogas

2014-04-29

Wilrijk, Belgien, april 2014. Streicher Anlagenbau GmbH & Co. KG, är en av Tysklands största konstruktörer av anläggningar för distribution av biogas. Vid en anläggning i Geislingen har de installerat två Atlas Copco GG 90-kompressorer med drivning med variabelt varvtal (VSD).

De två kompressorerna, vilka är specialkonstruerade för biogasmarknaden, används för att komprimera gasen till14 bar för vidare distribution i det lokala energiförsörjningsnätets medeltrycksnätverk.

Streicher Anlagenbau konstruerar bland annat anläggningar för biogasbehandling och -distribution. Vid anläggningar för biogasbehandling renas den råa biogas som kommer från en producents biogasanläggning samt förbereds för vidare leverans till energileverantörer. På dessa anläggningar förbereds biogasen för distribution in i det lokala gasnätverket. Det ställs hårda krav på att den processade gasen uppfyller gällande föreskrifter, innan den får matas in i naturgasnätet. Därför måste justeringar göras av Wobbe-indexvärdet och framförallt, trycket. "När vi tar emot den behandlade gasen har den ett tryck av cirka en bar", förklarar Thomas Kunze, Project Manager på Streicher Anlagenbau. "Men vid leverans, ska trycket vara 10 till 14 bar".

Kompressorer som uppfyller högt ställda säkerhetskrav

För att öka gastrycket till dessa höga nivåer används Atlas Copcos GG 90 VSD-skruvkompressorer för gas på distributionsanläggningen. Atlas Copco gick in i biogasmarknaden för många år sedan och har specialutvecklat maskiner för denna industri. GG VSD-serien är bara ett exempel på dessa specialutvecklade maskiner. Utrustning för gaskompression måste uppfylla mycket hårdare säkerhetskrav än konventionella kompressorer, som till exempel gällande gastäthet och efterlevnad av direktiv ATEX Zon 1 och 2. Till detta kommer att gasproduktionen varierar kontinuerligt. Gaskompressorn måste därför hela tiden anpassa sig efter förändringar i inflödet samtidigt som utloppstrycket inte får variera. Med kompression med variabelt varvtal, uppnås just detta. "GG kan ta in gas med ett tryck av 1,1 till 1,4 bar(a) och komprimera den upp till ett tryck av 16 bar(a). ”förklarar Robert Liebl, biogasexpert på Atlas Copco. "GG-kompressorerna arbetar mycket tillförlitligt, då det oljesmorda skruvelementet är mycket lika motsvarigheten i GA- maskinerna."

Krav på tillförlitlighet och redundans i produktionsanläggningar

Energileverantörer kräver vanligen 97 % tillgänglighet från anläggningsleverantören, eftersom produktionen av biometan inte kan stoppas. "För att nå upp till och bibehålla detta extremt höga krav, byggs alla anläggningar för distribution av biogas, med total redundans" förklarar Thomas Kunze. Bland annat kompressorer, uppvärmare, gastankar, tryckregulatorernas anslutningar och mätsystem, är dubblerade så att leveransen inte avbryts även om ett system går ned. Därför har anläggningen i Geislingen två stycken GG-kompressorer, som vardera har kapacitet att komprimera 500 standardkubikmeter gas per timme. Kompressorerna anpassas efter förutsättningarna via reglering av sugtrycket. "Expertisen sitter i regleringssystemet”, understryker Thomas Kunze. "Alla komponenterna måste vara perfekt intrimmade med varandra." GG-gaskompressorerna arbetar i en enstegs kompressionsprocess, är vattenkylda, varvtalsreglerade och direktdrivna. Därigenom blir de även mycket energieffektiva. Denna anläggning är sedan september 2013, den andra i raden som Streicher utrustat med Atlas Copcos gaskompressorer. "Till dags dato har vi mycket goda erfarenheter av GG-kompressorerna", säger Thomas Kunze. "Maskinerna har en enkel konstruktion, arbetar absolut tillförlitligt och garanterar i och med detta att vi kan nå våra höga tillgänglighetskrav". Slutligen räknar vi med att anläggningarna ska leverera gas under minst 20 år. 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien