Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos oljefria kompressorer borgar för livsmedelssäkerhet och energibesparingar för den kinesiska Wahaha-gruppen

Atlas Copcos oljefria kompressorer borgar för livsmedelssäkerhet och energibesparingar för den kinesiska Wahaha-gruppen

2014-05-13

Wilrijk, Belgien, maj 2014. Det största lokala dryckesföretaget i Kina, Hangzhou Wahaha Group Co. , Ltd. tillverkar fler än 150 sorters livsmedelsprodukter som drycker, konserver, hälsoprodukter och mjölkpulver. Nu levereras mer än 90 % av Wahaha-gruppens kompressorer från Atlas Copco och cirka 600 av dem är i drift hos Wahaha varje dag.

Wahaha
Mr. Qiu Yijun, teknikansvarig på Wahaha, förklarar: ”Livsmedelssäkerheten är det största bekymret för livsmedels- och dryckestillverkare. Förutom hård kontroll av råmaterialen gäller också extremt stränga standarder för utrustning och leverantörer. Wahaha började använda Atlas Copcos klass 0-certifierade oljefria kompressorer 1998. Den utmärkta prestandan och säkerheten som den oljefria luften ger har säkerställt vår konsekvent höga kvalitet och förstärkt vårt förtroende för Atlas Copco.”

Klass 0 oljefri luft för PET-blåsningsprocess

Wahaha-gruppen betraktar alltid livsmedelssäkerhet som den första prioriteten och är fast beslutna att eliminera alla risker under produktionen. Till exempel krävs tryckluft vid produktionen av PET-flaskor. Men om det finns några spår av olja i tryckluften kan denna komma in i flaskorna under PET-blåsningsprocessen och förorena slutprodukten. Detta kan ha en negativ inverkan på slutprodukternas lukt och smak och kan även inverka på konsumenternas hälsa.

Som ytterligare en fördel ger kompressorer utrustade med värme i kompressionstorkarna även Wahaha utomordentliga energibesparingar, vilka dramatiskt minskar deras totala ägandekostnader. Atlas Copco har också levererat lösningar till Wahaha för energibesparingar och minskade utsläpp.

ER-energiåtervinningssystem sparar 3 500 kWh

I syfte att maximera energibesparingar och energieffektivitet i kompressorerna kundanpassade Atlas Copco en energiåtervinningslösning för Wahaha Haining-fabriken och installerade sex uppsättningar av energiåtervinningsenheter (ER). Den värme som återvinns av ER-systemen används för att förvärma (upp till 60-90 %) rent vatten för rengöring och sterilisering under produktionsprocessen, vilket kraftigt minskar behovet av ånga. Den energibesparande effekten har varit avsevärd och systemen har körts stabilt under 10 månaders drift av Atlas Copcos ER-värmeåtervinningssystem. De har inte bara uppnått energibesparingar i produktionsprocesser utan har även gett avkastning på investeringarna. ER-värmeåtervinningssystem kan minska behovet av ånga med mer än 5 000 ton om året, vilket sparar 3 500 kWh elektrisk energi och ungefär 1,2 miljoner Yuan (ca 140 000 Euro). Resultatet är att investeringarna i utrustning kan återfås efter endast ett och ett halvt år.”Eftersom goda resultat erhölls under experimentet som utfördes i Haining produktionsfabriken överväger Wahaha att installera Atlas Copco ER-energiåtervinningssystem vid alla produktionsfabriker i landet. Det är dags att förlita sig på innovativ teknik för att uppnå större energibesparingar och träda in i en ny era av energisparande”, sammanfattar Mr. Qiu.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.