Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copco kompressorer levererar oljefri, energieffektiv tryckluft för känsliga farmaceutiska processer

Atlas Copco kompressorer levererar oljefri, energieffektiv tryckluft för känsliga farmaceutiska processer

2014-05-19

Wilrijk, Belgien, maj 2014. Farmalogica S.A., som utvecklar, producerar och säljer läkemedel och kirurgiska produkter, förlitar sig på Atlas Copcos oljefria roterande tandkompressorer ZT 37 full feature som levererar klass 0-certifierad oljefri luft i förpackningsanläggningen för penicillin och cefalosporin i Colombia.

Farmalaboratorium

Farmalaboratorium hos Farmalogica, Colombia


Eftersom kvaliteten på slutprodukten kan förorenas direkt av tryckluften spelar kompressorer en avgörande roll för Farmalogica. Enligt Världshälsoorganisationens guide för god tillverkningspraxis från 1998 måste tryckluft valideras vid tillverkning av farmaceutiska produkter. Det är anledningen till att Farmalogica måste se till att den tryckluft som används är oljefri till 100 % genom hela tillverkningsprocessen.

Certifierad klass 0 100 % oljefri tryckluft för kritiska processer

”I en process som är så känslig som vår, som har med en steril produkt att göra, kan förorening leda till kvalitetsproblem och till och med att fabriken stängs helt av de beslutande myndigheterna”, säger Robinson Pabon, Critical Support Systems Coordinator på Farmalogicafabriken. ”Dessutom är kvaliteten på vår slutprodukt är av yttersta vikt.”

Farmaprodukter

Farmaceutisk produktion på Farmalogica, Colombia


För att uppfylla dessa krav valde företaget Atlas Copcos oljefria klass 0 roterande skruvkompressor ZT 37 full feature (FF). ZT 37-kompressorn ger ren luft som uppfyller kraven i den senaste utgåvan av ISO 8573-1. Klass 0 betyder noll procents risk för förorening, noll procents risk för skadade eller osäkra produkter och noll procents risk för förluster genom stilleståndstid. Atlas Copco var den första tillverkaren i världen som tilldelades en sådan certifiering för en oljefri kompressor.

ZT-serien med oljefria roterande tandkompressorer har utvecklats särskilt för tillämpningar som kräver dessa högre nivåer av renhet, t.ex. läkemedelsindustrin och vid framställning av livsmedel och elektronik. Hos Farmalogica används den komprimerade luften vid tvättning, pulverdosering, påsättning av lock, plombering och märkningsprocesser.

”Den nya ISO 8573-1-standarden från 2010 kräver en oljefri kompressor av farmaceutisk kvalitet som överensstämmer med olika fuktegenskaper. Daggpunkten måste möjliggöra att de sterila förhållanden för produkterna kan upprätthållas och förhindra att produkten blir kontaminerad,” säger Pabon.

En avsevärd minskning av energiförbrukningen

Robinson Pabón och Diego Vega

Robinson Pabón, systemkoordinator på Farmalogica och Diego Vega, projektingenjör, Atlas Copco


Robinson Pabon tillägger: ”Vi har noterat en betydande minskning av energiförbrukningen jämfört med den tidigare kompressorn och utrustningens effektivitet har varit riktigtbra med tanke på att vårt luftbehov tenderar att vara konstant och eftersom vi producerar 24 timmar om dygnet.” Dessutom möjliggör full feature-konceptet med integrerad tork en ytterligare förbättring av tryckluftens kvalitet samtidigt som värdefull golvyta utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Farmalogica Farmalogica S.A. har en anläggning i Bogota, Colombia som producerar 8 miljoner enheter penicillin och 6 miljoner enheter cefalosporin varje år. Företaget har engagerat sig i människornas välbefinnande och hälsa med sina produkter och har fått GMP-certifiering (god tillverkningssed) av den colombianska myndigheten INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.