Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copco och Cargill Turkeys fabrik i Orhangazi går samman för att nå mål om förnybar energi

Atlas Copco och Cargill Turkeys fabrik i Orhangazi går samman för att nå mål om förnybar energi

2014-06-05

Wilrijk, Belgien, juni 2014. Som ett resultat av investeringar och projekt sedan etableringen av Cargill Turkeys fabrik i Orhangazi har fabriken minskat den totala elanvändningen med cirka 6 000 MWh och naturgasanvändningen med 1,7 miljoner m³. Även efter detta fortsätter fabriken att höja ribban genom att engagera sig i nya energieffektivitetsprojekt. Ett sådant projekt har gått ut på att byta ut sina kompressorer med fast varvtal till ZT 90 VSD FF oljefria kompressorer med variabelt varvtal från Atlas Copco.

ZT 90 VSD FF
Cargill har satt upp miljömål för hållbarhet som ökar effektiviteten hos energi- och vattenanvändningen med 5 % globalt och förbättrar förekomsten av växthusgaser med 5 %. Företaget har satt ett mål att öka sin användning av förnybar energi till 12,5 % i den totala energiportföljen till 2015. Cargill har dock redan passerat målet och idag utgör förnybar energi 13,5 % av Cargills energiportfölj. Cargill Turkey engagerar sig i att nå dessa globala mål, och i fabriken i Orhangazi hjälper nya energieffektivitetsprojekt till att minska företagets energianvändning samtidigt som produktionen ökar.

VSD-teknik (drift med variabelt varvtal) ersätter kompressorer med fast varvtal

Ett av dessa projekt har gått ut på att ersätta kompressorer med fast varvtal med ZT 90 VSD FF oljefria luftkompressorer med variabelt varvtal från Atlas Copco. Atlas Copcos oljefria luftkompressorer har faktiskt redan använts i fabriken sedan den byggdes. Mustafa Cem Bilge, underhållschef på Orhangazi-fabriken förklarar: "Det speciella med den här kompressorn är dess variabla varvtal, vilket då också möjliggör variabel produktion i enlighet med vårt produktionsmål. Eftersom en skruvkompressors varvtal och produktion står i direkt proportion till energiåtgången skapar detta en mycket effektiv process."

Komprimerad luft används som en energikälla eller som en väsentlig del av produktionsprocessen i nästan alla industrier i hela världen. Ungefär 10 % av den globala energikonsumtionen består av produktionssystem med komprimerad luft. Kompressorer med drivning med variabelt varvtal från Atlas Copco kan spara 35 % av energin. Dessutom erbjuder Atlas Copcos kompressorer möjligheten att återvinna stoppad värme och återanvända den under produktionscykeln i form av hett vatten, vilket i sin tur ökar effektiviteten i alla system med komprimerad luft och minskar den totala energiförbrukningen.

Två miljömedvetna företag

En annan fördel med Atlas Copcos oljefria luftkompressorer är att de inte kräver kylvatten. Cem Bilge förklarar att de gamla kompressorerna krävde att han kontinuerligt drev pumpen. "Jag slapp det här också. Mina energikostnader sjunker markant, och driften är mycket enkel." När Atlas Copco lanserade de nya oljefria kompressorerna med variabelt varvtal förstod Cargill Turkey och Orhangazi-fabriken att de här funktionerna skulle hjälpa företaget att möta sina mål för energieffektivitet. "Vi ritade upp kompressorinstallationen tillsammans med Cem", säger Veli Ozgun Senol, försäljningsingenjör på Atlas Copcos avdelning för oljefri luft. "Båda företagen är miljömedvetna, och vi är säkra på att Cargills fabrik i Orhangazi kommer att spara mycket energi." Cem Bilge lägger till: "Vi prioriterar energieffektivitetsprojekt och väljer utrustning som kan göra mer med mindre energi. Vi valde Atlas Copcos kompressorer med variabelt varvtal eftersom de stämmer överens med våra mål i fråga om hållbarhet och effektivitet."

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina, Indien och Korea.