Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos tryckluftlösningar hjälper Kao Group att upprätthålla säker, energieffektiv produktion

Atlas Copcos tryckluftlösningar hjälper Kao Group att upprätthålla säker, energieffektiv produktion

2014-06-12

Wilrijk, Belgien, juni 2014. Kao Group, Japans största tillverkare av kemiska produkter för konsumentbruk, har åtagit sig att skydda miljön och genomför detta under samtliga utvecklings- och produktionsprocesser. Atlas Copcos utrustning innehåller 100 % ren luft som överensstämmer med ISO 8573-1 klass 0-certifiering och ökar energieffektiviteten hos Kao.

ZR 90 VSD FF
Sedan Kao Groups Shanghai Kao Minhang Factory (Shanghai Kao) togs i drift 1996 har flera oljefria skruvkompressorer från Atlas Copco gett komprimerad luft till olika produktionslinjer. Nyligen har företaget köpt ytterligare fem av Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer, inklusive två ZR 110, två ZR 75 och en ZR 90 VSD (variabel hastighetsdrivning) kompressor.

Värmeåtervinningsenheter sparar 52 ton dieselolja om året

Men Shanghai Kaos kriterier gällde inte enbart produktionskrav. Bolaget övervakar även noggrant energiförbrukningen i deras luftkompressorer. När Shanghai Kao upptäckte att energiförbrukningen står för över 75 % av totalkostnaderna för deras kompressorer, började de överväga att återvinna denna energi för att värma vatten som används i deras tillverkningsprocesser.

Så mycket som 94 % av den elektriska energin som används av en luftkompressor omvandlas till värme och går förlorad genom strålning i kompressionsprocessen. De återstående 6 % omvandlas till tryckluftsvärmeförlust. Därför kan en korrekt utformad värmeåtervinningsenhet återvinna upp till 94 % av den tillgängliga termiska energin för att värma upp luft eller vatten (upp till 90 °C eller 140 °F). Förvärmt vatten kan användas i processen för att minska användningen av traditionella energikällor.

Kao använder rent vatten med en temperatur på 80 ℃ i påfyllningsprocessen. De använde tidigare en dieselpanna för att värma upp vattnet. Sedan de installerade energiåtervinningsenheter i de två ZR 110-kompressorerna kan de förvärma vattnet till 40 ℃ med detta system. Kao uppskattar att detta sparar dem 52 ton diesel om året.

Centrala styrenheter borgar för optimala kompressorprestanda

För att uppfylla andra krav från Shanghai Kao rekommenderade Atlas Copco även central styrning. ES centrala styrenheter tillåter samtidig övervakning av flera kompressorer i hela tryckluftsnätet från en plats. Detta hjälper till att ge optimal prestanda vid tillverkningen. Korrekt hantering av tryckluftsnätet hjälper Kao att spara energi, minskar underhållet, minskar stilleståndstiden, ökar effektiviteten i produktionen och förbättrar kvaliteten på deras produkter.

"Efter 10 års användning kan våra tekniker intyga att Atlas Copco håller hög kvalitet. Atlas Copcos serviceteam svarar och hjälper även snabbt." sade den fastighetsansvarige på Shanghai Kao

Serviceteamet ger också optimerade serviceprodukter såsom en årlig revision, vilket kan hjälpa Kao att spara upp till 30 % energi och se till att all utrustning fungerar med maximal effektivitet och minimala kostnader.

"Ett ökande antal kunder har börjat uppmärksamma livscykelkostnaderna, och de vill alla dra fördelar av energibesparing och minskade utsläpp på deras företag," säger Wang Tingzhong, försäljningsingenjör på Atlas Copcos serviceavdelning. "Energibesparing och minskning av utsläpp är prioriteringar för Atlas Copco, och våra företag ägnar sig åt att ge långsiktigt hållbara lösningar åt våra kunder.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.