Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copco och Linde Gas samarbetar för att tillhandahålla heliumlösningar

Atlas Copco och Linde Gas samarbetar för att tillhandahålla heliumlösningar

2014-07-02

Wilrijk, Belgien, juli 2014: Högtrycksprodukterna som tillverkas av Atlas Copco återspeglar nästan ett sekel av gedigen erfarenhet inom högtrycksteknik. Atlas Copco har haft långvariga samarbetsrelationer med välkända globala leverantörer av industrigaser genom att förse dem med gasprocesslösningar.

Heliumkompressor
Linde Group är ett ledande globalt företag inom industrigaser och konstruktion med cirka 50 500 anställda i över 100 länder. Som ett av de första internationella industrigasföretagen att påbörja verksamhet i Kina sedan 1980-talet har Linde nära samarbetat med och vuxit tillsammans med sina kunder inom de kemiska, petrokemiska, metallurgiska, tillverknings-, elektroniska, livsmedels- och farmaceutiska branscherna. Atlas Copco och Linde Industrial Gases Group har samarbetat i global omfattning med hundratals högtryckskompressorer som ger kraft till Lindes gastillförselanläggningar.

2011 köpte Linde köpte två uppsättningar heliumkompressorer för sina heliumtillförselanläggningar i Pixian i Chengdu. Projektet innebar att leverera kyld helium till en internationell tillverkare av produkter för professionell medicinsk avbildningsteknik, främst system för magnetisk resonanstomografi (MRT). MRT-system kräver kontinuerlig tillförsel av luft med låg temperatur för att kyla skannerns magnetiska spole. Detta skapar supraledande egenskaper som säkerställer att strömmen flödar smidigt genom den och genererar ett magnetfält med hög intensitet.

Hög volym, låga underhållskostnader och säker drift

Flytande helium är det enda kylmediet som kan kyla magnetspolen till en extremt låg temperatur för att uppnå supraledning (noll motstånd). Men trycket av flytande helium som alstras i högtrycksbehållaren kan vara upp till 50-60 psig och kan inte pumpas in direkt i MRT-enheten. I stället används en professionell heliumkompressor för att pumpa ut och minska trycket på flytande helium till 10 psig eller lägre så att den sedan kan användas för att fylla på MRT-enheten.

En heliumkompressor behövs också för att suga ut förångat helium som genereras när en MRT produceras. Detta kan i hög grad påverka kompressorns prestanda och stabilitet. Därför valde Linde en heliumkompressor från Atlas Copco.

Atlas Copcos heliumkompressor är särskilt utvecklad för gaser med låg densitet. Nivå-5-kompressorn har låg kompressionstemperatur och en gastät vevhuskonstruktion för att se till att det inte förekommer någon gasförlust eller gasförorening när returluft skickas från vevhuset till sugsidan. Den har högt volymflöde, låga underhållskostnader och säker drift, och den har blivit allmänt erkänd över hela världen.

Stabil drift sedan 2012

”Vi valde Atlas Copcos kompressorer inte bara för att Atlas Copco är ett världsledande företag inom dagens högtryckssystem, utan också på grund av deras utmärkta prestanda, höga tillförlitlighet och hållbarhet. Vi hade ännu större förtroende efter att Linde och Atlas Copco ingick ett långsiktigt, globalt samarbete,” sade Yang Jun, platschef för Chengdu-filialen av Linde Gases, som är ansvarig för projektet.

”Helium har mycket låg kompressionsspecifik värme, så temperaturen på helium kan ökas till en mycket hög nivå vid komprimering. Det kräver också att blandning med luft helt elimineras. Under tiden behöver MRT-enheten inget driftstopp av kompressorn på grund av mycket långa förkylningstider eller höga driftskostnader. Detta kräver en högpresterande kompressor. Heliumkompressorer är konstruerade för att särskilt tillgodose behoven av heliumtransport, inklusive hög stabilitet och säkerhet. Detta är den pålitliga garantin för hela projektet med tillförsel av flytande helium!” tillade Jun.

Två uppsättningar heliumkompressorer används för transport av helium med hög och låg renhetsgrad. Efter tester på anläggningen i mars 2012 har enheterna varit i stabil drift. Som chef på eftermarknadsavdelningen på Atlas Copco Western observerade Zhang Daipin testkörningen på Lindes anläggning i Pixian. Han sade: ”Atlas Copcos professionella team följer ett kundcentrerat servicekoncept för att säkerställa att produkten kan fungera stabilt och effektivt med regelbunden service på plats.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda var fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina, Indien och Korea