Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos oljefria skruvblåsmaskiner ökar avloppsreningsverkets energieffektivitet med 10 %

Atlas Copcos oljefria skruvblåsmaskiner ökar avloppsreningsverkets energieffektivitet med 10 %

2014-08-04

Wilrijk, Belgien, augusti 2014. Två oljefria ZS 55+-skruvblåsmaskiner med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco levererar energieffektiv tryckluft för behandling av avloppsvatten i reningsverket i Versmold, Tyskland. Som ett resultat av VSD-funktionens effektivitet har anläggningen uppnått energibesparingar på 10 %, vilket innebär lägre avloppshanteringsavgifter för kunderna.

Anläggningen renar runt 3 000 000 m3 avloppsvatten varje år. Sextio procent av detta är industriellt avloppsvatten och resten är hushållsavloppsvatten från staden Versmold. Utmärkande för anläggningen är den höga andelen industriella kunder från köttbearbetningsindustrin, som genererar höga föroreningar i varierande grad och fosfatmängder över genomsnittet – vilket är en utmaning för anläggningen att hantera. Rengöringstekniken, mättekniken, processtyrningssystemet och tryckluftstekniken måste snabbt kunna känna av föroreningshalten i avloppsvattnet och agera i enlighet med den. Nitrifiering och denitrifiering sker samtidigt i två luftningsbassänger. Under de aeroba nedbrytningsprocesserna förses den biologiska processen först med syre via plattluftarna. Under den efterföljande anaeroba fasen blandas bara innehållet i tanken. Varje tank förses med syre via de tre blåsmaskinerna.

Testkörning bekräftar energieffektivitet
Kontrollfunktionen tas i varje enskilt fall över av en oljefri ZS 55+ VSD-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco. De två maskinerna, som arbetar tillsammans med två blåsmaskiner från en annan tillverkare, levererar tryckluft på mellan 1 500 och 3 500 m³/h, med målövertryck på 500 mbar till högst 600 mbar. Volymflödet anpassas automatiskt efter det exakta luftbehovet genom drivning med variabelt varvtal.  ”Blåsmaskinerna från Atlas Copco är kompakta och det är inte nödvändigt att göra flera ändringar”, hälsar anläggningschefen Khosrow Ghobadi. ”Maskinen är enkel att koppla till processtyrningssystemet, vilket vi gjorde lätt utan problem.”  Inledningsvis var dock endast en av de två tankarna utrustad med en ZS+-blåsmaskin ”eftersom vi bara ville kontrollera om den utlovade effektivitetsökningen kunde uppnås”,

säger Ghobadi med ett leende. ”Vid testets slut kunde vi faktiskt fastställa att blåsmaskinen från Atlas Copco var 10 % effektivare än våra andra maskiner.” I ljuset av detta köpte vi den andra skruvblåsmaskinen från Atlas Copco. ”De två maskinerna har körts problemfritt under de två senaste åren”, sammanfattar Ghobadi nöjt. ”Det enda vi behöver göra är att utföra rutinunderhåll.” 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Michael Gaar, PR Coordinator,
    Telefon: +32 (0) 3 750 80 88,
    E-post: michael.gaar@be.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.