Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Vakuumpumpar använder en tredjedel mindre energi vid köttproduktionsanläggning

Vakuumpumpar använder en tredjedel mindre energi vid köttproduktionsanläggning

2014-08-06

Wilrijk, Belgien, augusti 2014: Atlas Copco arbetade med teamet på ett stort företag för bearbetning av fjäderfä för att utveckla en anpassad vakuumförsörjningslösning som tar ut stora volymer av inkråm rationellt och kostnadseffektivt. De tre nya Atlas Copco GV 1200-vakuumpumparna har inte bara förbättrat kvaliteten på den färdiga produkten, utan använder även ungefär en tredjedel mindre energi än konventionella system.

GV 1200-vakuumpumpar
När ett stort slakteri för fjäderfä i norra Tyskland började planera två nya produktionslinjer letade man efter en lösning som skulle förbättra processen för uttagningen av inkråm, förenkla hanteringen och se till att produkten såg färsk ut i slutet av produktionsprocessen. Bolaget, som slaktar omkring en halv miljon kycklingar varje vecka, var inte nöjt med traditionella vakuumsystem. Traditionella vakuumsystem i slakterier fyller i regel en tratt och pumpar sedan ut innehållet med en kraftfull lågtrycksstöt. Produkten transporteras sedan via ett rörnätverk med hög hastighet. Denna process genererar värme som tillagar kycklingköttet något så att det inte längre ser färskt ut. Den andra nackdelen med detta system är att den intermittenta pumpdriften förbrukar mycket energi och är påfrestande för maskinen.

Varsam hantering av produkten

Genom att arbeta med Atlas Copcos tryckluft- och vakuumexperter kunde företaget utveckla ett helt nytt uttagningssystem för sin produktionslinje. De tre GV 1200-vakuumpumparna tar försiktigt ut inkråmet nästan kontinuerligt, snarare än ryckvis som tidigare. Cyklonerna, som är koniska längst ned och särskilt utformade för denna process, ser till att inkråmet extraheras med minsta möjliga energiförbrukning. Eftersom volymen av inkråm som transporteras alltid är liten krävs en relativt låg vakuumnivå.

Minskat buller, ökad energieffektivitet

Atlas Copcos oljetäta vakuumpumpar av roterande skruvtyp fungerar mycket tystare än andra system. Slakteriet driver pumparna med ett vakuum på mellan 900 och 550 mbar 100 till 450 mbar (absolut) – den optimala nivån för energieffektivitet. Två GV-pumpar levererar fyra filéskärningslinjer, medan den tredje pumpen driver maskiner för vakuumförpackning. Alla tre vakuumpumparna kan arbeta i nätverk om det behövs.

Enkel åtkomst till data

Företaget kan enkelt läsa och justera tryckdata och andra parametrar på Atlas Copcos vakuumpumpar jämfört med andra konventionella system på marknaden.

Programmeringsalternativen för GV-vakuumpumparna gör också produktionsprocessen mycket enklare. Tryckbanden är enkla att programmera och det är lätt att känna av tryckflöde och eventuella läckor i systemet. Det innebär att hela systemet kan kontrolleras exakt, så att ventilerna bara står öppna under den tid som krävs och att endast den exakta vakuumnivån hålls som behövs för produktionsprocessen. Resultatet av detta är att systemet bara kräver omkring två tredjedelar av den energi som andra pumpar skulle kräva.

GV-vakuumpumparna är slitstarka och har fungerat perfekt ända sedan de installerades för ett år sedan.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda. 

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina, Indien och Korea.