Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Oljefria kompressorer ger renare produkter och energibesparingar vid tappningsanläggning

Oljefria kompressorer ger renare produkter och energibesparingar vid tappningsanläggning

2012-08-09

Antwerpen, 9 augusti, 2012. Princes Gate Spring Water har åstadkommit avsevärda energibesparingar och produktionsförbättringar på sin Wales-baserade tappningsanläggning genom att byta sin installation med oljesmorda kompressorer mot oljefri utrustning från Atlas Copcos för att kunna tillhandahålla en garanterad tillförsel av kvalitetsluft och säkerställa renheten i sina naturliga vattenprodukter.

ZT37 tooth air compressor
Företagets anläggning i Narberth, Pembrokeshire, buteljerar mineralrikt källvatten som filtreras naturligt genom det lokala landskapet. Produktionen behöver en konstant tillförsel av tryckluft av högsta kvalitet på 108 l/s vid 7 bar för att uppfylla behoven från processlinjens lågtrycksluftförbrukare, så som luftcylindrar, grenrör, påfyllningsutrustning och bläckmaskiner. Dessa bidrar till en årlig produktion på 55 miljoner flaskor källvatten från företagets källa på plats.
 
Princes Gate tillhandahåller buteljerat vatten till stora grossistverksamheter och som eget märke till ett antal stormarknadskedjor. Alla dessa kunder kräver leverantörer som uppfyller de minimala renhetskraven i förfarandereglerna för Food Grade Compressed Air, gemensamt utvecklade av British Retail Consortium och British Compressed Air Society. Koden lägger ansvarsbördan för tillhandahållandet av oförorenad luft på slutproduktstillverkaren för att säkerställa att deras processluft är fri från smuts, vatten och oljeföroreningar.
 
Företagets beslut att installera två oljefria kompressorer från Atlas Copco, ZT37 VSD och ZT18, tillsammans med den nya AIRnet-rörledningen, påverkades av behovet av att säkerställa optimal luftkvalitet och produktrenhet. Atlas Copcos processluft uppfyller standarden för ren luft, ISO 8573-1(2001), och omfattar även Klass 0-branschstandarden som mäter alla tre formerna av oljeförorening: aerosol, ånga och vätska.

Prince Gates kompressoruppgradering påverkades inte bara av behovet av 100 % oljefri luft, utan även av produktionsmiljöns fördelar av lägre ljudnivåer och elimineringen av tid och kostnader kopplade till avtappning av oljekondensat. Dessutom reglerar de integrerade frekvensomvandlarna i Atlas Copcos VSD-kompressorer (drivning med variabelt varvtal) drivmotorns varvtal så att förändringarna i behovet av tryckluft matchas, och på så sätt används minimal energimängd och Princes Gate sparar upp till 35 % i energiförbrukningskostnader.

Nettoeffekten av dessa produktionslinjeförbättringar har nu gjort det möjligt för Princes Gates ledningsteam att ta fram planer på att öka företagets årliga produktion till 70 miljon flaskor och genomföra en stor expansion av detaljhandelsförsäljningen under 2012.

I en kommentar om den framgångsrika och effektiva kompressoruppgraderingen sade Endaf Edwards, Princes Gates driftchef: ”Atlas Copcos utrustning har visat sig vara väldigt effektiv. Den framställer den hundraprocentigt oljefria, torra luft av hög kvalitet som vi behöver och är mycket tillförlitlig. Enligt vår uppfattning utfördes installationen av kompressoranläggningen mycket professionellt och vi tvekar inte att rekommendera Atlas Copcos utrustning till andra företag.”

Redaktörens anmärkningar:  

Hämta bilden här: http://multimedia.atlascopco.com/sharesearchentry.jspx?q=ZT37

Om du vill ha mer information kontaktar du

Om Princes Gate Spring Water

Princes Gate Spring Water grundades på en organisk gård för nästan 22 år sedan av två bröder, David och Glyn Jones, som fortfarande sitter i styrelsen för verksamheten och sysselsätter över 50 personer lokalt i regionen Pembrokeshire. Den specialkonstruerade tappningshallen byggdes på gården och från starten har företaget kontinuerligt investerat i anläggningen och utrustning för förbättrad prestanda med minimal påverkan på miljön. Gården är fortfarande en helt funktionsduglig mjölkgård, och bio-mångfalden har gett företaget erkännanden då det förvaltar marken till förmån för det lokala djurlivet och växtarter. 

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.