Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copcos centrifugalkompressorer försörjer djupa sedimenteringstankar med högtrycksluft

Atlas Copcos centrifugalkompressorer försörjer djupa sedimenteringstankar med högtrycksluft

2014-06-24

Wilrijk, Belgien, juni 2014. Reningsverket i Putzhagen, Tyskland, kräver stora mängder högtrycksluft för sina mycket djupa sedimenteringstankar. Tre ZB 130 VSD centrifugalkompressorer och två äldre enstegs skruvkompressorer levererar tryckluften för den biologiska process som pågår i tankarna.

ZB 130 VSD-centrifugalkompressorer
Varje år renar anläggningen i genomsnitt mellan 6,5 och 7 miljoner m3 avloppsvatten. ”Den biologiska processen äger rum i åtta tankar som är underindelade i fyra linjer,” förklarar Reinhard Schweinforth, Sewage Water Technician. Tankarna är 10 m höga med ett vattendjup på 8,5 m. ”Dessa dimensioner är ovanliga för avloppsreningsverk,” säger Schweinforth. Tankarna är normalt 4 till 5 meter djupa. Den biologiska reningsprocessen utförs i åtta luftningstankar. Den nödvändiga luften för denna process blåses in i tankarna underifrån via membranluftare – en energiintensiv process som står för 40 % av reningsverkets hela energiförbrukning. 

 avloppsrening Guetersloh, Tyskland
En investering i energieffektivitet och enkelt underhåll
Tryckluften som behövdes för den biologiska processen levererades tidigare av fem enstegs skruvkompressorer. Eftersom det var nödvändigt med en kostnadskrävande översyn av dessa åldrande kompressorer, började sökandet efter en ny energieffektiv lösning. Centrifugalkompressorer med magnetiska lager ansågs vara det bästa alternativet, eftersom ett relativt högt tryck krävs för de mycket djupa tankarna. ”Vi kan producera högre tryck med centrifugalkompressorer än vi kan med skruvkompressorer,” förklarar Schweinforth. ”Vi har köpt de nya kompressorerna med målet att maskinerna ska bli mer energieffektiva och lättare att underhålla ”, säger anläggningschefen Karl-Heinz Schröder. ”Nu när vi använder centrifugalkompressorerna från Atlas Copco sparar vi ca 15 000 euro varje år på underhåll, energi och resurser, jämfört med skruvkompressorerna.”

Oljefri tryckluft på begäran
De tre hastighetsreglerade centrifugalkompressorerna alstrar mellan 2 500 och 7 500 Nm³ oljefri tryckluft per timme, beroende på mängden avfallsvatten och föroreningsgraden. Styrningen sker från huvudstyrsystemet ES 130 från Atlas Copco. Processtyrsystemet bestämmer luftbehovet utifrån syreinnehållet i tankarna. ”För närvarande använder vi fortfarande en regulator med konstant tryck,” säger Schröder. ”Vårt nästa mål är att optimera denna regleringsprocess och integrera en variabel tryckregulator. Hittills har vi slösat en mängd energi, eftersom vi har arbetat med stängda spjällventiler med ett konstant tryck på 1 020 millibar. När den nya tryckregulatorn är på plats kan vi sammanlänka alla åtta spjällventilerna och trycket kan justeras efter behovet och därmed tillåta oss att sänka det drifttrycket.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.