Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Atlas Copco publicerar andra utgåvan av boken Power Tools Ergonomics

Atlas Copco publicerar andra utgåvan av boken Power Tools Ergonomics

2007-06-29

"När du väljer ett Power Tools-verktyg, så påverkar du inte bara uppgiften som verktyget ska utföra, utan också operatörens arbetssituation. Kombinationen av de här faktorerna har en betydande inverkan på operatörens hälsa, säkerhet och produktivitet." Det här är det centrala temat i den andra utgåvan av Power Tools Ergonomics, en bok där Power Tools-verktyg utvärderas från en ergonomisk ståndpunkt, publicerad av Atlas Copco.

Ergonomiboken
Den första utgåvan av boken om Power Tool Ergonomics skrevs av ergonomen Bo Lindqvist och publicerades av Atlas Copco i januari 1997. Den välkomnades av biltillverkare och andra stora tillverkare i Europa och USA.

Reviderad andra upplaga

Publicerad den här månaden, andra upplagan av Power Tool Ergonomics har reviderats och uppdaterats av Lars Skogsberg, chef, produktergonomi, Atlas Copco Tools and Assembly Systems.
"Utvärderingsmetoden som utvecklats av Bo Lindqvist och presenteras i den här boken representerar ett betydande bidrag till vetenskapen om ergonomin hos Power Tools-verktyg," säger Lars Skogsberg. "Vad jag vet är det den enda boken som täcker hela spektrat av ergonomifaktorer relaterade till Power Tools-verktyg och deras användning på arbetsplatsen." 
Förutom granskningen av den fysiska utformningen av huvudtyperna av Power Tools-verktyg från en ergonomisk ståndpunkt, undersöker också Power Tool Ergonomics operatörsstress, inklusive vibrationer, buller, damm och olja. Där undersöks också olika typer av arbetsplatser och relationen mellan ergonomin på arbetsplatsutformningen och ekonomin på den tillverkade enheten. 
Senare i boken undersöks ett exemplar av varje huvudtyp av Power Tools-verktyg och omfattningen av ergonomiska faktorer presenteras i ett diagram för varje verktyg. En utvärdering av varje faktor finns med.
Atlas Copcos AFT (Advanced Fastening Technology) är utformad för att minska kostnader och skära ner ledtider under produktens utvecklingscykel. Den består av fyra huvudkomponenter.

Värdefullt verktyg för ergonomer

Lars Skogsberg understryker att boken, med sitt breda spektrum av information, är ett värdefullt referensverktyg för ergonomer. "Tillverkningsoperationer återgår till linjeproduktion och ergonomer involveras nu mer och mer på ett tidigt stadium. Istället för att lösa problemen när de uppstår blir deras roll ofta att förhindra att de uppstår. De konsulteras vid utformningen av arbetsplatser, verktygsval och planeringen av individuella åtgärder på produktionslinjen."
Med hjälp av ergonomer beräknar fabriksledningar de vinster som kan göras med förbättrad ergonomi och arbetsvillkor på arbetsplatserna. Betydande element är ergonomiskt utformade verktyg och arbetsplatser, reducering av repetitiva uppgifter, goda arbetsställningar på produktionslinjen och hälsosamma arbetsmiljöer på fabriken.
Lars Skogsberg: "Syftet är att eliminera faktorer som kan leda till låg individuell produktivitet och låg kvalitet, som i sin tur kan ge kvalitetsrelaterade kassationer och dåligt rykte hos kunder. Dessutom förhindras arbetsskador och kostnadshöjningar för sjukfrånvaro, rehabilitering och utbildning av ersättningspersonal."
Produktivitet startar med människor och är direkt relaterad till deras arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet. Power Tool Ergonomics är en värdefull referenskälla för fabrikschefer och produktionsplanerare inom ett brett fält av tillverkningsoperationer.
Vänligen kontakta din lokala representant för Atlas Copco Tools och Assembly Systems för en kopia av den här boken.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Inger Brahme, Divisional communications manager, Atlas Copco Tools och Assembly Systems
    Telefon:  + 46 8 743 9357
    E-post: lars.skogsberg@se.atlascopco.com
  • Inger Brahme, Divisional communications manager, Atlas Copco Tools and Assembly Systems
    Telefon: + 46 8 743 9574
    E-post: inger.brahme@se.atlascopco.com   


Division Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry

Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry  är en division inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Globalt marknadsför divisionen handhållna elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem, mjukvara och tjänster till kunder inom verkstads-, flyg-, vitvaru och hemelektronikindustrierna, transport, kraft och energiutrustning. Divisionens huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.