Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Tjugo kompressorer med höga prestanda höjer säkerheten och effektiviteten i Dalkias kolgruvor

Tjugo kompressorer med höga prestanda höjer säkerheten och effektiviteten i Dalkias kolgruvor

2012-06-29

Antwerpen, 29 juni, 2012. Dalkia Industry CZ a.s. slutförde nyligen en process som tog många år med att ersätta sin tryckluftsutrustning med den senaste tekniken från Atlas Copco. Det moderna tryckluftssystemet ger högre säkerhet, lägre energiförbrukning med ett avancerat kontrollsystem, förmågan att återvinna energi och minimalt underhåll.

Dalkia
2005, när Dalkia Industry CZ bytte ut den första turbokompressorn i en av sina gruvor, satte detta igång ett jordskred. ”På bara sex år ersatte Atlas Copco-maskinerna de gamla turbokompressorerna i alla Dalkias 9 aktiva gruvor”, säger Francesco Pinna, General Manager för Atlas Copco Compressors i Tjeckien. Den tjugonde och sista kompressorn har nyligen högtidligt tagits i drift. Atlas Copco levererade utrustningen som fullständiga och integrerade paket, utrustade med alla komponenter, invändiga rörledningssystem och anslutningar. Dalkia kan årligen producera 2,4 miljarder kubikmeter tryckluft för gruvarbetarna där.

”Det huvudsakliga kravet är stort och stabilt utlopp, ett tryck på 4 till 4,5 bar vid en temperatur under 60 °C”, säger Laurent Tupinier, VD för Dalkia Industry CZ, och tillägger: ”För arbete i gruvschakt är tryckluft helt avgörande för drift och säkerhet.”

Lägre kostnader, mindre utsläpp

Alla enheter, typ ZH 10000 och ZH 15000, är vattenkylda, tvåstegs centrifugalkompressorer och anslutna till centrala styrenheter som, vid behov, skiftar drift av individuella kompressorer och övervakar hela kompressorstationen. Detta garanterar att kompressorerna endast producerar den faktiska volym som behövs och de behöver inte köras i onödan. Resultatet är drastiska besparingar av energikostnader och lägre CO2-utsläpp. Tack vare kompressorernas energiåtervinningssystem värmer kylvattnet i dem upp vattnet som används i gruvarbetarnas duschar, vilket håller ner energikostnaderna ytterligare.

Enligt Dalkia minimerar den nya utrustningen underhållstiden, eftersom den gamla utrustningen krävde konstant övervakning och det idag räcker att inspektera kompressorn en eller två gånger under ett skift, vilket bara tar några minuter.

Tryckluft – det säkraste mediet

Atlas Copcos maskiner bistår gruvarbetarna vid arbete på upp till en kilometer under marken. Vid tunneldrivning av passager som luften inte kan komma igenom, behövs ventilationsrör med fläktar som blåser ut inte bara luft, utan samtidigt även en viss mängd metan. Och tryckluft är det säkraste drivmediet för fläktarna. Förutom fläktar drivs även annan utrustning av tryckluft vid gruvdrift, t.ex. borrmaskiner, transportportar, slaghammare, handverktyg och mycket mer.

Hämta följande bild på:
http://multimedia.atlascopco.com/sharesearchentry.jspx?q=ac0048753

Om Dalkia

Dalkia Industry CZ a.s. är en av de viktigaste energikoncernerna i Tjeckien. De har varit verksamma där sedan 1991 och har gradvis fått ställningen som ledande tillverkare och distributör av värme och elenergi för den tjeckiska marknaden. För närvarande har Dalkia-gruppen i Tjeckien nästan 2 500 anställda och består av åtta företag: Dalkia Tjeckien, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis, och sedan 2010 även Dalkia Industry CZ (som från början hette NWR Energy), inklusive deras två företag Dalkia Commodities CZ (ursprungligen CZECH-KARBON) och Dalkia Powerline (tidigare NWR Energetyka Polska). För Dalkia själva fungerar Dalkia Industry CZ som en global standard inom gruvindustrin, eftersom de levererar och distribuerar elenergi och producerar varmvatten och tryckluft för kolutvinning i gruvor som tillhör OKD, det största gruvbolaget i Tjeckien. Andra kunder till Dalkia Industry CZ inkluderar enheter inom den offentliga sektorn

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på www.atlascopco.com

Oil-free Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria luftkompressorer för alla typer av industrier över hela världen där luftkvaliteten är av stor vikt, samt oljeinsprutade kompressorer för mindre kritiska tillämpningar. Fokus ligger på luftoptimeringssystem och kvalitetsluftslösningar för att förbättra kundernas produktivitet ytterligare. Divisionens huvudkontor ligger i Shanghai och de största produktionsenheterna ligger i Belgien, Kina, Indien och Brasilien.