Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / En flod befrias med Atlas Copcos hydraulhammare och kompressorer

En flod befrias med Atlas Copcos hydraulhammare och kompressorer

2015-12-02

Två betongdammar i den amerikanska delstaten Ohio revs snabbt med kraftfulla hydraulhammare som försörjdes av driftsäkra luftkompressorer.

Atlas Copco Sweden - En befriad flod
CUYAHOGA RIVER är ett vattendrag som flyter genom Cleveland i Ohio. Floden är mest känd för att den fattade eld 1969. Sådana flodbränder var ett resultat av oreglerade industriföroreningar och inte helt okända under förra seklet. Men medierapporteringen från Cuyahoga-flodens brand gav också näring åt den växande miljörörelsen som senare resulterade i en ny federal vattenskyddslag 1972.

På senare tid har floden hamnat i mediefokus på nytt, men den här gången handlar det om hur floden återställs till sitt naturliga tillstånd. I staden Cuyahoga Falls revs nyligen två betongdammar i syfte att öka vattenkvaliteten, återställa det naturliga habitatet och skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter längs floden. Dammarna användes ursprungligen för att leverera elenergi till företag som sedan länge är nedlagda.

MEN RIVNING UNDER VATTNET mitt i en strömmande flod är långt ifrån en enkel uppgift. River-Reach Construction, ett Ohio-baserat företag som specialiserat sig på återställning av våtmarker, ansvarade för projektet och Columbus Equipment Company, en auktoriserad Atlas Copco-återförsäljare, hjälpte RiverReach att välja ut de kraftfulla hydraulhammarna HB 3100 och de kompaktare modellerna SB 552 för arbetsuppgiften.

För att kunna hantera vattnet på arbetsplatsen var det nödvändigt att utrusta hammarna med undervattenskit. Servicespecialisterna monterade extra installationer på varje hammare och grävmaskin för att förhindra att vatten trängde in i slagmekanismen. En kompressor av typen Atlas Copco XAS 185 stod för tryckluftsförsörjningen.

Man började med att riva Sheraton Mill Dam. Greg Guello, arbetsledare på RiverReach, beslutade att dammen skulle angripas från uppströmshållet. Därför placerades minigrävaren med monterad SB 52-hammare på en modulbyggd pråm precis ovanför dammen.

Operatören Shannon Swaino började med att öppna upp ett fönster i betongen med hydraulhammaren så att flödet nedströms ökade. På så sätt började vattennivån vid dammen att gradvis sjunka. Därefter körde Shannon ned i floden med en 36 tons grävmaskin utrustad med den kraftfulla hydraulhammaren HB 3100. ”Det gick nästan för lätt med den stora hammaren”, säger Shannon. Vi behövde bara en dag för att riva dammen. Näst på tur stod den större LeFever Dam där en betydligt större vattenvolym tryckte på. Som tur var kunde RiverReach bygga en tillfart till floden för den första arbetsfasen så att Shannon kunde nå dammen från nedströmshållet. Därmed behövdes ingen pråm och jobbet kunde genomföras mycket snabbt. När rivningsfasen var slutförd upptäcktes långa forsar och vattenfall i det här avsnittet av floden. Det bjöds även på en del andra överraskningar. Till exempel tusentals cykeldäck från en cykelaffär som fanns i närheten på 1940-talet. Och en pistol som användes vid ett rån 2006. RiverReach städade bort skräp som samlats under årens lopp och även rester av betong och armeringsjärn. De byggde sedan skyddande stödmurar av betong för de gamla kraftverkshusen. De historiska byggnaderna måste skyddas mot flodens varierande flöden och det skräp som följer med strömmarna.

Se hur rivningen gick till

För mer information om de aktuella produkterna, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 94 miljarder (EUR 10,3 miljarder) och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning i Skandinavien