Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Når toppen med erfarna partners

Når toppen med erfarna partners

2012-03-23

Pomgrad, ett av de äldsta företagen i Kroatien, grundades 1947 och specialiserade sig från början på marin konstruktion.

2011 fick företaget ett uppdrag i Split i Kroatien, som gällde arbete med Västkustprojektet. Investeraren planerar att bygga 150 m med bänkar för allmänheten i fotgängarområdet, och 550 m med undervattensbelysning längst kusten. I planen ingår även en 6,5 m bred väg med två vägbanor, ett torg, en fontän, en cykelled, flera bistroer samt väl tilltagna grönområden.

Nikola Jenjic, teknisk chef för Mechanization Group: ”Vårt arbete med projektet startade under den tidigaste fasen – i juni 2011. Den största utmaningen var att konstruera, transportera och lägga ned 6 m med kubformade cementblock som har till uppgift att bryta vågorna och skydda båtarna som kommer att ligga förtöjda i Västkustmarinan.”

Atlas Copco kom in i projektet när den nya hammaren HB 3600 anlände till byggarbetsplatsen. ”Vi använde den till att bryta de stora undervattensstenarna och nå det djup som krävdes och följaktligen till att gräva och förbereda fundamentet för nedläggningen av cementblocken som skulle forma kustvallen.

Samarbetet med Atlas Copco fungerar utmärkt, det har det alltid gjort. Atlas Copco är ett mycket känt varumärke som gång på gång har bevisat sin styrka, och företaget Pomgrad har alltid uppskattat detta eftersom vi är i behov av maskiner av hög kvalitet. Det finns en ömsesidig förståelse och en vilja att hjälpa till och att handla snabbt.”

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraul-, trycklufts- och bensindriven utrustning för demolerings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken via en världsomfattande försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.