Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Referensbok om brytningsmetoder för gruvdrift under jord finns nu i ny utgåva

Referensbok om brytningsmetoder för gruvdrift under jord finns nu i ny utgåva

2007-10-16

En ny, andra utgåva av Atlas Copcos tekniska referensbok "Mining Methods in Underground Mining" har utkommit. Den första utgåvan blev en stor succé och användes av såväl gruvindustrin som av universitet och konsulter världen över.

Atlas Copco har under många år haft ambitionen att förse gruvindustrin med intressanta och upplysande artiklar som beskriver olika brytningsmetoder för underjordisk gruvdrift.
"Vårt primära mål med dessa artiklar är att stimulera ett tekniskt utbyte mellan alla människor med ett särskilt intresse för den här fascinerande branschen", säger Hans Fernberg, M Sc Mining Engineering och Senior Adviser på Atlas Copco Rock Drills AB.
 

Gruvbrytningstrender

Boken är uppdelad i två delar och presenterar såväl tekniska fakta som fallstudier från underjordsgruvor världen över.
I den första delen av boken finns ett bidrag av Magnus Ericsson från Raw Material Group, i form av en artikel som behandlar dagens generella trender inom gruvdrift under jord. Det faktum att gruvorna blir djupare är en av de många faktorer som presenteras som drivande när det gäller att utveckla nya gruvbrytningstekniker, och som påverkar alla intressenter.

Fallstudier

Boken presenterar artiklar som täcker hela spektrumet inom geologi, mineralprospektering och undersökning, principer för "raise boring" och olika gruvbrytningsmetoder, men även ett antal fallstudier som samlats in från hela världen.
Från de allra nordligaste delarna av Sverige, där LKABs gruvor i Kiruna och Malmberget tillhandahåller runt 4 % av världens stålindustriers behov av järnmalm, och där man har stora ambitioner att öka utvinningen – till den rikaste silvergruvan i världen, Industias Peñoles Proaño-gruva i Mexiko, som drivits i 450 år.

Boken finns på alla lokala Atlas Copco-kundcenter. Du kan även beställa den på www.miningandconstruction.com.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

 • Hans Fernberg, M Sc Mining Engineer, Senior Adviser, Atlas Copco Rock Drills AB
  Telefon: +46 (0)8 743 8170
  Fax +46 (0) 8 743 9246
  e-post: hans.fernberg@se.atlascopco.com
 • Patrik Johansson, Communications Professional Underground Rock Excavation
  Telefon: +46 (0) 19 503 1251
  Fax +46 (0) 19-670 7393
  e-post: patrik.johansson@se.atlascopco.com  


Division Atlas Copco Underground Rock Excavation

Atlas Copco Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer på den globala marknaden. Divisionen har ett tydligt fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd för ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro i Sverige.