Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Specialist inom massproduktion sänker sina energikostnader drastiskt tack vare kompressorteknik från Atlas Copco

Specialist inom massproduktion sänker sina energikostnader drastiskt tack vare kompressorteknik från Atlas Copco

2012-10-25

ZBG Motorentechnik GmbH & Co KG i Bruck i Tyskland har lyckats genomföra drastiska nedskärningar av sina energikostnader med VSD-kompressorer och en central styrenhet från Atlas Copco. Genom att helt eliminera perioder med onödig tomgång och använda överskottsvärme till reningsbaden under produktionen meddelar företaget att man gör besparingar på över EUR 115 000 varje år.

GA90VSDFF_ghostL.tif
ZBG har specialiserat sig inom högautomatiserad massproduktion, med särskilt fokus på komponenter till förbränningsmotorer. Ett flertal pneumatiska styrenheter och bearbetningskomponenter inom produktionen drivs med tryckluft. Robotar sammankopplade med moderna CNC-bearbetningscenter tillhandahåller en tillförlitlig produktion med hög effektivitet dygnet runt.

Företaget insåg att det fanns en betydande potential för optimering, särskilt vad gäller tillförseln av tryckluft. ”Tomgångsperioderna under produktionen av tryckluft förbrukade en oerhörd energimängd och måste elimineras. Vi ville också använda tryckluftsspillet från kompressorerna för att värma upp komponentrengöringsbaden”, förklarar Siegfried Schmid, Managing Director vid ZBG Motorentechnik.

Eftersom behovet av tryckluft inom produktionen varierar ständigt beslutade ZBG att installera två oljeinsprutade, luftkylda skruvkompressorer av typen GA 90 VSD från Atlas Copco, bägge med drivning med variabelt varvtal, samt en tredje GA 90-kompressor med fast varvtal. De tre kompressorerna kopplades samman med en central ES 8-styrenhet. Samtliga tre maskiner är utrustade med en separat behovsstyrd styrenhet, vilket gör att tomgångstiderna kan elimineras helt, samt att samtliga förbrukare förses med exakt det volymflöde de behöver.

Den effektiva energibesparingen är väl synlig genom ineffekten: tre gånger 90 kW ger en toppbelastning på 270 kW. Siegfried Schmid förklarar: ”Eftersom de två VSD-maskinerna primärt arbetar inom dellastområdet behövs endast omkring 150 kW i genomsnitt för att generera tryckuftsmatningen. Och vi kan dessutom återanvända denna energi för uppvärmning.

För att nå det andra målet använder ZBG värmeåtervinningssystemen i kompressorerna. Kylmedet kan, vid 90 °C, höja temperaturen i reningsbaden via värmeväxlare. ZBG Motorentechnik kunde följaktligen ta hela det elektriska uppvärmningssystemet för baden ur drift, men också värma upp kontorslokalerna – vilket gjorde att man även minskade sin förbrukning av naturgas. Företaget sparar cirka EUR 115 000 per år bara i elkostnader.

Du kan hämta en bild på en GA 90 VSD-kompressor här.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.